دانلود word سازه هاي مختلف تاثيرگذار بر تمايل کشاورزان استان گلستان به مشارکت در تشکل آب بران

لینک دانلود

دانلود word سازه هاي مختلف تاثيرگذار بر تمايل کشاورزان استان گلستان به مشارکت در تشکل آب بران دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word سازه هاي مختلف تاثيرگذار بر تمايل کشاورزان استان گلستان به مشارکت در تشکل آب بران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word سازه هاي مختلف تاثيرگذار بر تمايل کشاورزان استان گلستان به مشارکت در تشکل آب بران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word سازه هاي مختلف تاثيرگذار بر تمايل کشاورزان استان گلستان به مشارکت در تشکل آب بران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :22

جامعه آماری تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر را کلیه کشاورزان عضو تشکل های آب بران استان گلستان تشکیل می دهند. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن تایید شده است. بر اساس فرمول کوکران، 190 نفر به کمک روش نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی انتخاب شدند و سرانجام، 186 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بین ویژگی های فردی و حرفه ای، اقتصادی، آموزشی- ترویجی و نگرش کشاورزان نسبت به تشکل های آب بران با تمایل آنها برای مشارکت در تشکل های آب بران رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای «فاصله مزرعه تا مرکز خدمات کشاورزی»، «نگرش نسبت به تشکل های آب بران»، «میزان آب بهای پرداختی»، «میزان تماس های ترویجی»، «مدت عضویت در تشکل های آب بران» و «درآمد سالانه غیرزراعی»، در مجموع، 68 درصد تغییرات «تمایل کشاورزان برای مشارکت در تشکل های آب بران» را تبیین می کنند.
كلید واژه: آب بران، تشکل ها، مشارکت، گلستان (استان)

توضیحات بیشتر