دانلود word عوامل موثر بر ميزان رضايت مندي روستاييان نسبت به عملکرد دهياران: مطالعه موردي بخش کوناني شهرستان کوهدشت

لینک دانلود

دانلود word عوامل موثر بر ميزان رضايت مندي روستاييان نسبت به عملکرد دهياران: مطالعه موردي بخش کوناني شهرستان کوهدشت دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word عوامل موثر بر ميزان رضايت مندي روستاييان نسبت به عملکرد دهياران: مطالعه موردي بخش کوناني شهرستان کوهدشت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word عوامل موثر بر ميزان رضايت مندي روستاييان نسبت به عملکرد دهياران: مطالعه موردي بخش کوناني شهرستان کوهدشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word عوامل موثر بر ميزان رضايت مندي روستاييان نسبت به عملکرد دهياران: مطالعه موردي بخش کوناني شهرستان کوهدشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :25

پژوهش حاضر، به روش پیمایش میدانی و در بازه زمانی تابستان 1390 انجام شده و در پی پاسخ بدین پرسش است که «روستاییان بخش کونانی به چه میزان از عملکرد دهیاران رضایت دارند؟». جامعه آماری شامل یازده روستای دارای دهیاری فعال در این بخش با 7443 نفر جمعیت است که از آن میان، بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 368 نفر انتخاب، و پرسشنامه تحقیق با روش انتساب متناسب و تصادفی ساده بین آنها توزیع می شود. تحلیل داده های جمع آوری شده با آزمون های آماری ویلکاکسون، T زوجی و رگرسیون لجستیک بیانگر آن است که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- زیست محیطی، رضایت مندی روستاییان با عملکرد دهیاری ها رابطه معنی دار در سطح 99 درصد دارد، و همچنین، بیشترین تاثیرگذاری در رضایت روستایان از عملکرد دهیاران به عامل اقتصادی بازمی گردد.
كلید واژه: مدیریت روستایی، دهیاری، ارزیابی عملکرد، رضایت مندی، کوهدشت (شهرستان)، کونانی (بخش)

توضیحات بیشتر