دانلود word مقايسه اثر سوفنتانيل و رمي فنتانيل در راحتي استفاده از وسايل سوپراگلوتيک کنترل راه هوايي

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه اثر سوفنتانيل و رمي فنتانيل در راحتي استفاده از وسايل سوپراگلوتيک کنترل راه هوايي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه اثر سوفنتانيل و رمي فنتانيل در راحتي استفاده از وسايل سوپراگلوتيک کنترل راه هوايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه اثر سوفنتانيل و رمي فنتانيل در راحتي استفاده از وسايل سوپراگلوتيک کنترل راه هوايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه اثر سوفنتانيل و رمي فنتانيل در راحتي استفاده از وسايل سوپراگلوتيک کنترل راه هوايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: استفاده از پروپوفول به تنهایی برای جای گذاری وسایل سوپراگلوتیک راه هوایی، می تواند منجر به وقایع ناخوشایندی مانند سرفه، اوغ زدن و گرفتگی حنجره شود. برای بهبود شرایط جای گذاری این وسایل از داروهای مخدر استفاده می گردد. در این مطالعه، اثر دو داروی مخدر رمی فنتانیل و سوفنتانیل بر روی سهولت جای گذاری دو نوع وسیله سوپراگلوتیک راه هوایی به همراه القای بیهوشی به وسیله پروپوفول مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 200 بیمار که تحت بیهوشی عمومی قرار گرفتند به روش تصادفی بلوکه ای به چهار گروه تقسیم شدند. القاء بیهوشی با 2.5 میلی گرم بر کیلوگرم پروپوفول انجام و برای گروه اول از رمی فنتانیل و ماسک حنجره ای، گروه دوم رمی قنتانیل و اسلیپا، گروه سوم سوفنتانیل و ماسک حنجره ای و گروه چهارم سوفنتانیل و اسلیپا استفاده شد. میزان باز شدن فک، سهولت در جای گذاری وسیله سوپراگلوتیک، سرفه، گرفتگی حنجره، اوغ زدن، تعداد ضربان قلب و میزان فشار خون شریانی در یک، سه و پنج دقیقه بعد از جای گذاری وسیله سوپراگلوتیک ثبت شد. داده ها استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بین میزان بازشدن دهان، راحتی جایگذاری وسیله سوپراگلوتیک، اوغ زدن، گرفتگی حنجره، سرفه و متغیرهای همودینامیک اندازه گیری شده در گروه های چهارگانه، هیچ اختلاف معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه، برای کنترل راه هوایی با استفاده از وسایل سوپراگلوتیک، استفاده از ماسک حنجره ای یا اسلیپا در حضور رمی فنتانیل یا سوفنتانیل، ارجحیتی بر یکدیگر ندارند و باعث اختلال در همودینامیک بیمار نمی شوند.
كلید واژه: بیهوشی عمومی، ماسک حنجره، رمی فنتانیل، سوفنتانیل

توضیحات بیشتر