دانلود word تعيين هويت انگل ليشمانيا با استفاده از تکنيک PCR-RFLP در بيماران و جوندگان مخزن ليشمانيوز جلدي در بخش مرکزي استان قم سال 1389

لینک دانلود

 دانلود word تعيين هويت انگل ليشمانيا با استفاده از تکنيک PCR-RFLP در بيماران و جوندگان مخزن ليشمانيوز جلدي در بخش مرکزي استان قم سال 1389 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تعيين هويت انگل ليشمانيا با استفاده از تکنيک PCR-RFLP در بيماران و جوندگان مخزن ليشمانيوز جلدي در بخش مرکزي استان قم سال 1389  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تعيين هويت انگل ليشمانيا با استفاده از تکنيک PCR-RFLP در بيماران و جوندگان مخزن ليشمانيوز جلدي در بخش مرکزي استان قم سال 1389،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تعيين هويت انگل ليشمانيا با استفاده از تکنيک PCR-RFLP در بيماران و جوندگان مخزن ليشمانيوز جلدي در بخش مرکزي استان قم سال 1389 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: لیشمانیوز جلدی یک معضل مهم بهداشتی در بسیاری از مناطق ایران به شمار می رود. این بیماری به طور عمده در استان قم از بخش مرکزی شامل دهستان های قنوات و قمرود گزارش می شود. این مطالعه با هدف تعیین هویت نوع انگل در انسان و جوندگان به منظور شناسایی سیمای اپیدمیولوژیک بیماری و ارائه برنامه کنترل در سال 1389 انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، گسترش میکروسکوپی 45 نمونه انسانی و 30 نمونه جونده صید شده از مجاورت روستاهای انتخابی از دهستان های قمرود و قنوات واقع در بخش مرکزی استان قم مورد آزمایش قرار گرفت که 15 مورد انسانی و 1 مورد جونده اسمیر مثبت داشتند. سپس DNA انگل از روی لام ها، استخراج و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی لیشمانیا جهت تکثیر قطعه ITS1 با روش PCR آزمایش شدند و محصولات PCR تحت هضم آنزیمی (HaeIII) قرار گرفت.یافته ها: در مجموع 15 نمونه انسانی و 1 نمونه از جونده گونه مریونس لیبیکوس، مورد آزمایش PCR-RFLP قرار گرفتند. پس از الکتروفورز محصولات واکنش مشخص گردید که انگل موجود در لام های انسانی و جونده مریونس لیبیکوس، لیشمانیا ماژور (عامل بیماری لیشمانیوز جلدی روستایی) می باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده روش مولکولی PCR-RFLP روشی مناسب جهت تعیین گونه انگل لیشمانیا در لام های رنگ آمیزی شده با گیمسا که از انسان و مخزن حیوانی گرفته شده، می باشد و از مزایای این روش این است که بدون انجام تعیین توالی ژن ها، تشخیص گونه های انگل لیشمانیای مولد بیماری امکان پذیر خواهد بود. ضمن این که تکنیک PCR-RFLP روشی با حساسیت و ویژگی بالا بوده و می تواند در طی 24 ساعت علاوه بر تشخیص لیشمانیوز، نوع گونه انگل را تعیین هویت نماید.
كلید واژه: سالک، لیشمانیا، واکنش زنجیره ای پلیمراز

توضیحات بیشتر