دانلود word القاي مقاومت به ويروس موزائيک خيار با استفاده از سازه سنجاق سري ژن 2b

لینک دانلود

 دانلود word القاي مقاومت به ويروس موزائيک خيار با استفاده از سازه سنجاق سري ژن 2b دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word القاي مقاومت به ويروس موزائيک خيار با استفاده از سازه سنجاق سري ژن 2b  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word القاي مقاومت به ويروس موزائيک خيار با استفاده از سازه سنجاق سري ژن 2b،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word القاي مقاومت به ويروس موزائيک خيار با استفاده از سازه سنجاق سري ژن 2b :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :14

اغلب ویروس های گیاهی و جانوری با رمزگذاری پروتئین های مهاركننده خاموشی ژن پس از ترانویسی از خود محافظت می كنند. استفاده از مقاومت به واسطه RNA یكی از روش های موثر مهندسی ژنتیك در ایجاد مقاومت به ویروس ها محسوب می شود. در تحقیق حاضر امکان القای مقاومت نسبت به ویروس موزائیک خیار (CMV) با استفاده از ترادفی از چارچوب خوانش ژن 2b این ویروس كه پروتئین سركوب كننده خاموشی ژن را رمزگذاری می كند بررسی شد. بدین منظور یک سازه سنجاق سری واجد اینترون (S2) با استفاده از ترادفی از ژن مورد اشاره ساخته شد. هم چنین از سازه فاقد ترادف ویروس (S1) نیز به عنوان شاهد استفاده شد. ابتدا سازه ها در حامل pHANIBALL ساخته و سپس به حامل بیان گیاهی pART27 منتقل شدند. از سویه GV3101 اگروباکتریوم (Agrobacterium tumefaciens) برای تولید توتون تراریخت استفاده شد. تعداد 40 گیاه تراریخت واجد سازه S2 باززایی و به خاک منتقل شدند و سپس به منظور ارزیابی مقاومت آنها نسبت به CMV، با این ویروس مایه زنی شدند. نتایج آزمون الیزا و نیز علایم ظاهری گیاهان نشان داد كه به ترتیب 33 و 30 درصد از گیاهان تراریخت نسبت به ویروس مقاوم بوده و یا در بروز علایم و آلودگی تاخیر داشتند.
كلید واژه: ویروس موزائیک خیار، خاموشی ژن پس از ترانویسی، سركوب کننده خاموشی ژن، مقاومت، گیاهان تراریخت، سازه سنجاق سری

توضیحات بیشتر