دانلود word بيان برخي ژن هاي دفاعي در برابر باکتري Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سيب زميني در شرايط in vitro

لینک دانلود

 دانلود word بيان برخي ژن هاي دفاعي در برابر باکتري Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سيب زميني در شرايط in vitro دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بيان برخي ژن هاي دفاعي در برابر باکتري Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سيب زميني در شرايط in vitro  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بيان برخي ژن هاي دفاعي در برابر باکتري Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سيب زميني در شرايط in vitro،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بيان برخي ژن هاي دفاعي در برابر باکتري Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سيب زميني در شرايط in vitro :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :16

باكتریRalstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باكتریایی یكی از عوامل عمده كاهش محصول سیب زمینی در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر است. استفاده از ارقام مقاوم اهمیت زیادی در كنترل این بیماری دارد. به منظور توسعه ارقام مقاوم، درک مکانیسم های مقاومت و عکس العمل های القا شده گیاه در تعامل با بیمارگر ضروری است. در این مطالعه میزان تغییر بیان برخی از ژن های مهم دفاعی در ارقام تجاری سیب زمینی شامل رقم حساس مارفونا، متحمل الس گونه زراعی (Solanum tuberosum) و یک ژنوتیپ مقاوم از گونه Solanum phureja در زمان های مختلف بعد از آلوده سازی با باکتری Ralstonia solanacearum بررسی شد. نتایج نشان داد میزان بیان ژن های دفاعی بررسی شده شامل کیتیناز A، کیتیناز B، گلوکاناز و PR-10a در گونه مقاوم S. phureja نسبت به دو رقم تجاری دیگر در سطح بالاتری بود. هم چنین بیان ژن کیتیناز A و PR-10a در رقم متحمل نسبت به رقم حساس مارفونا افزایش نشان داد. بیان پروتئین های دفاعی و مواد ضد میکروبی در شرایط دفاعی القا شده ارقام مقاوم و حساس بر اساس میزان رشد قارچ Fusarium solani در محیط کشت حاوی عصاره گیاهان القا شده بررسی شد. میزان رشد قارچ در عصاره رقم مقاوم نسبت به عصاره رقم حساس کمتر بود.
كلید واژه: Ralstonia solanacearum، پروتئین های مرتبط با بیماری زایی، مقاومت به بیماری، سیب زمینی، tuberosum Solanum, Solanum phureja

توضیحات بیشتر