دانلود word تاثير مصرف قبل از برداشت مقادير مختلف علف كش پاراكوات بر كميت و كيفيت دانه كلزا (Brassica napus)

لینک دانلود

 دانلود word تاثير مصرف قبل از برداشت مقادير مختلف علف كش پاراكوات بر كميت و كيفيت دانه كلزا (Brassica napus) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير مصرف قبل از برداشت مقادير مختلف علف كش پاراكوات بر كميت و كيفيت دانه كلزا (Brassica napus)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير مصرف قبل از برداشت مقادير مختلف علف كش پاراكوات بر كميت و كيفيت دانه كلزا (Brassica napus)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير مصرف قبل از برداشت مقادير مختلف علف كش پاراكوات بر كميت و كيفيت دانه كلزا (Brassica napus) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش علف هاي هرز

تعداد صفحات :16

به منظور بررسی اثرات مصرف قبل از برداشت علف كش پاراكوات بر روی كمیت و كیفیت دانه تولیدی كلزا، آزمایشی در سال زراعی 85-86 در دو استان مازندران و لرستان، به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با 10 تیمار و سه تكرار در مزرعه كلزای آلوده به علف های هرز با تمركز بر علف های هرز هم تیره كلزا انجام گردید. عامل اول، مصرف علف كش پاراكوات در سه مقدار 1.5، 22 و 2.5 لیتر در هكتار و عامل دوم زمان های مصرف شامل اوایل رسیدگی فیزیولوژیك (زود هنگام)، اواسط رسیدگی (بموقع) و رسیدگی كامل (دیر هنگام) بودند. در این آزمایش تیمار شاهد بدون مصرف علف كش نیز لحاظ گردید. نتایج حاصل نشان داد كه، مصرف مقادیر مختلف علف كش در هر سه زمان رسیدگی فیزیولوژیک کلزا نسبت به شاهد تاثیر معنی داری بر روی عملكرد، میزان روغن و تعداد جوانه های طبیعی كلزا ندارد و اثر متقابل زمان مصرف و مقدار مصرفی در هر دو منطقه نیز معنی دار نبود. در لرستان بعلت تراكم كم علف های هرز تیره شب بو بویژه خردل وحشی(Sinapis arvensis L.) ، تفاوت معنی داری در میزان اسید اروسیك تیمارها دیده نشد ولی در مازندران بعلت غالبیت این علف هرز میزان اسید اروسیك تیمارها نسبت به شاهد بطور معنی داری پائین بود. مصرف قبل از برداشت پاراكوات نه تنها تاثیر منفی بر روی كمیت و كیفیت محصول كلزا نداشت بلكه با خشك كردن علف های هرز، موجب كاهش بذر علف های هرز در محصول كلزا و در نتیجه افزایش كیفیت روغن استحصالی نیزشد.
كلید واژه: رسیدگی فیزیولوژیك، اسید اروسیك، خردل وحشی

توضیحات بیشتر