دانلود word تاثير زمان و ميزان كاربرد علفكش ها در كنترل جو دره (Hordeum spontaneum) در مزارع گندم فارس

لینک دانلود

 دانلود word تاثير زمان و ميزان كاربرد علفكش ها در كنترل جو دره (Hordeum spontaneum) در مزارع گندم فارس دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير زمان و ميزان كاربرد علفكش ها در كنترل جو دره (Hordeum spontaneum) در مزارع گندم فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير زمان و ميزان كاربرد علفكش ها در كنترل جو دره (Hordeum spontaneum) در مزارع گندم فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير زمان و ميزان كاربرد علفكش ها در كنترل جو دره (Hordeum spontaneum) در مزارع گندم فارس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش علف هاي هرز

تعداد صفحات :12

این آزمایش طی دو سال (1387-1389) به منظور تعیین مرحله مناسب سمپاشی جو دره در زراعت گندم اجرا شد. آزمایش با 9 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس (زرقان) انجام گردید. تیمارها شامل علفکش های سولفوسولفورون 75% (آپیروس) و سولفوسولفورون 75% + مت سولفورون متیل 25% (توتال)، در مراحل سه برگی و تشكیل گره دوم در جودره بود. اندازه کرت ها 5×6 متر و در مجاورت هر کرت تیمار یک کرت شاهد با علف هرز احداث شد. تجزیه واریانس مرکب طی دو سال نشان داد که اثر سال و تاثیر متقابل سال و تیمار معنی دار نبود. داده های حاصل از اندازه گیری شاخص های مختلف مانند ارتفاع و تعداد بوته جودره، ارزیابی نظری هفتگی و عملکرد محصول دارای اختلاف آماری معنی دار در سطح 1% بود. مقایسه میانگین ها در دو سال آزمایش نشان داد که تیمارهای آپیروس 30 گرم در هکتار و توتال به میزان 45 گرم در هکتار در گره دوم جو دره در گروه برتر قرار گرفتند. كاربرد آپیروس و توتال در مرحله سه برگی به دلیل رشد مجدد جو دره كارایی لازم را نداشت. در مجموع در این آزمایش علفکش توتال نسبت به آپیروس برتر بود.
كلید واژه: گندم، جودره، علف هرز، علفکش، توتال، آپیروس

توضیحات بیشتر