دانلود word بررسي نقش مالچ گياهان پوششي باريك برگ زمستانه بر جمعيت علف هاي هرز مزارع چغندرقند

لینک دانلود

 دانلود word بررسي نقش مالچ گياهان پوششي باريك برگ زمستانه بر جمعيت علف هاي هرز مزارع چغندرقند دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي نقش مالچ گياهان پوششي باريك برگ زمستانه بر جمعيت علف هاي هرز مزارع چغندرقند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي نقش مالچ گياهان پوششي باريك برگ زمستانه بر جمعيت علف هاي هرز مزارع چغندرقند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي نقش مالچ گياهان پوششي باريك برگ زمستانه بر جمعيت علف هاي هرز مزارع چغندرقند :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش علف هاي هرز

تعداد صفحات :10

به منظور بررسی اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز در مزارع چغندرقند، آزمایشی در سال زراعی 86-87 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور واقع در جاده مشكین دشت کرج، به اجرا در آمد. طی این آزمایش كه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد، نقش گیاهان پوششی گندم، جو، تریتیکاله و چاودار بر جمعیت علف های هرز موجود در حدواسط بین ردیف های كاشت چغندرقند كه بستر بذر آن در پاییز تهیه شده بود، مورد بررسی و با تیمارهای شاهد كاربرد علف كش، عدم وجین علف های هرز و وجین دستی علف های هرز مقایسه گردید. نتایج آزمایش نشان داد كه شدت فرو نشانی علف های هرز توسط گونه های پوششی مشابه کنترل به روش مرسوم (استفاده از علف کش فن مدیفام+ دس مدیفام+ اتوفوموزیت) می باشد، به طوری كه کاهش زیست توده کل علف های هرز در تیمارهای گیاه جو و چاودار و شاهد کنترل توصیه یکسان بود. بر اساس نتایج این بررسی، کمترین زیست توده کل علف های هرز در پایان دوره رشد نیز مربوط به تیمار كاربرد مالچ گیاه جو به همراه مصرف علف كش فن مدیفام+ دس مدیفام+ اتوفوموزیت بود. گیاه پوششی جو + فن مدیفام+ دس مدیفام+ اتوفوموزیت، به دلیل اثرات هم افزایی در كنترل علف های هرز، بیشترین عملکرد ریشه و قند ریشه (به ترتیب با میانگین 29.83 و 4.47 تن در هکتار) را به خود اختصاص دادند و با سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشت. علاوه بر این عیار چغندرقند تولیدی در این تیمار در بیشترین مقدار بود. لذا در شرایطی که بستر بذر چغندرقند در پاییز تهیه شود، به ترتیب کشت گیاهان پوششی زمستانه جو، چاودار، گندم و تریتیکاله در میان ردیف ها توصیه می شود که فرو نشانی علف های هرز غالب و نهایتا افزایش عملکرد کمی و کیفی چغندرقند را به دنبال دارد.
كلید واژه: چغندرقند، گیاه پوششی، فن مدیفام+ دس مدیفام+ اتوفوموزیت، پاراکوآت، بستر بذر

توضیحات بیشتر