دانلود word برآورد تنش برشي در کانال هاي ذوزنقه اي روباز با جداره صاف با کاربرد نگاشت همديس

لینک دانلود

 دانلود word برآورد تنش برشي در کانال هاي ذوزنقه اي روباز با جداره صاف با کاربرد نگاشت همديس دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word برآورد تنش برشي در کانال هاي ذوزنقه اي روباز با جداره صاف با کاربرد نگاشت همديس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word برآورد تنش برشي در کانال هاي ذوزنقه اي روباز با جداره صاف با کاربرد نگاشت همديس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word برآورد تنش برشي در کانال هاي ذوزنقه اي روباز با جداره صاف با کاربرد نگاشت همديس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)

تعداد صفحات :13

تنش برشی متوسط بستر و دیواره ها برای کانال با مقطع ذوزنقه ای شکل دارای جداره صاف از حل توأم معادلات پیوستگی و اندازه حرکت بدست آمده اند. با استفاده از نگاشت همدیس، خطوط جریان و هم پتانسیل برای مقطع ذوزنقه ای با شیب دیواره (1:1) بدست آمد و روابطی برای تعیین سهم بستر از تنش برشی کل ارائه شد. در تقریب اول با صرف نظر از اثرات جریان های ثانویه و فرضی ثابت بودن لزجت گردابی، روابطی برای تعیین تنش برشی متوسط ارائه شد. مقایسه روابط بدست آمده با داده های آزمایشگاهی نشان می دهد این روابط در برآورد مقادیر تنش برشی متوسط بستر و دیواره به ترتیب و به طور متوسط به مقدار 20%+ و 24%- تفاوت دارند. در تقریب دوم با در نظر گرفتن اثرات جریان های ثانویه و لزجت گردابی متغیر و سایر عوامل پیش بینی نشده با استفاده از نتایج آزمایشگاهی ضرایب تصحیحی برای محاسبه درصد سهم بستر در نظر گرفته شد. مقایسه روابط بدست آمده با داده های آزمایشگاهی نشان می دهد روابط بدست آمده بطور میانگین با خطای استاندارد 1.2% و ضریب تعیین 0.993 انطباق بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند.
كلید واژه: تنش برشی، جریان ثانویه، کانال ذوزنقه ای، لزجت گردابی، نگاشت همدیس

توضیحات بیشتر