دانلود word تعيين ميزان خسارت نماتد مولد غده ريشه (Meloidogyne incognita) در برخي ارقام تجاري توتون در شرايط گلداني

لینک دانلود

 دانلود word تعيين ميزان خسارت نماتد مولد غده ريشه (Meloidogyne incognita) در برخي ارقام تجاري توتون در شرايط گلداني دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تعيين ميزان خسارت نماتد مولد غده ريشه (Meloidogyne incognita) در برخي ارقام تجاري توتون در شرايط گلداني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تعيين ميزان خسارت نماتد مولد غده ريشه (Meloidogyne incognita) در برخي ارقام تجاري توتون در شرايط گلداني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تعيين ميزان خسارت نماتد مولد غده ريشه (Meloidogyne incognita) در برخي ارقام تجاري توتون در شرايط گلداني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آفات و بيماريهاي گياهي

تعداد صفحات :13

نماتدهای مولد غده ریشه (Meloidogyne spp.) یکی از مهمترین نماتدهای بیماریزای توتون در تمام مناطق کشت توتون می باشند. در این تحقیق، به منظور تعیین میزان خسارت ن‍‍ژاد دو گونه نماتد مولد غده ریشهMeloidogyne incognita آزمایشی به صورت فاکتوریل با بکارگیری دو عامل، با شش سطح جمعیت های 0، 1، 3، 5، 7 و 9 تخم و لارو سن دو نماتد به هر گرم خاک گلدان و ارقام تجاری توتون (کوکر 347، بارلی 21 و کا 326) در قالب طرح کاملا تصادفی با 18 تیمار در 4 تکرار در سال 1388 در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش بررسی شد. بعد از 4 چین برداشت، ارزیابی از ریشه ها و استخراج و شمارش نماتد از خاک و ریشه انجام شد و صفات نمره گال، ضریب تولیدمثل، تعداد نماتد، وزن خشک و تر برگ، ارتفاع بوته، وزن ریشه، درآمد ناخالص و متوسط قیمت توتون محاسبه و تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار MSTAT-C انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش جمعیت، رشد گیاه کاهش بیشتری یافته و حداکثر کاهش در جمعیت 9 نماتد در هر گرم خاک مشاهده گردید. آستانه خسارت نماتد برای هر سه رقم 3 نماتد در هر گرم خاک تعیین شد. حداکثر میزان ضریب تولیدمثلی نماتد (Rf) به میزان 69.83 برای جمعیت اولیه 5 نماتد در هر گرم خاک بود. حداکثر خسارت، برای جمعیت 9 نماتد در هر گرم خاک برای ارقام کوکر 347، بارلی 21 و کا 326 به میزان 84، 80 و 73 درصد بود.
كلید واژه: خسارت، نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne incognita)، توتون

توضیحات بیشتر