دانلود word زيبايي شناسي نفي در آثار مالارمه

لینک دانلود

دانلود word زيبايي شناسي نفي در آثار مالارمه دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word زيبايي شناسي نفي در آثار مالارمه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word زيبايي شناسي نفي در آثار مالارمه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word زيبايي شناسي نفي در آثار مالارمه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نقد زبان و ادبيات خارجي (پژوهشنامه علوم انساني)

تعداد صفحات :22

مالارمه را بی شک باید یکی از تاثیرگذارترین اندیشمندان و شاعران قرن نوزدهم به حساب آورد، اندیشمندی که شهرت او را نباید صرفا به هم و غم او در پرداختن به خلق «شعر ناب» محدود کرد، بلکه آوازه او را بیشتر باید در بداعت اندیشه هایی دانست که بعدها توسط منتقدان و اندیشمندان در حوزه های متفاوت مطرح می شود. مالارمه در تمام طول زندگی ادبی خود که معطوف به زبان می شد، کوشید با برداشت بدیع خود از زبان شاعرانه نوعی «شعر ناب» را تعریف کند. او با مفهوم سازی و ماده زدایی در شعر خود کوشید که فراتر از ظواهر مادی به جوهره امور پی ببرد و با تاثیرپذیری از اندیشه هگل که مبتنی است بر وجود ارتباطات پنهانی بین جهان اندیشه و هستی از یک سو و جهان جوهره ها و نیستی از سوی دیگر، چهارچوب زیبایی شناسی شعر خود را تعریف نماید، و از این روی می توان شعر مالارمه را شعر نفی و غیاب دانست. شاید هیچ شاعر و اندیشمندی را نتوان یافت که تا قبل از مالارمه این چنین نظام مند به مساله نفی و غیاب در فرایند معناسازی اشاره کرده باشد. این مقاله ضمن پرداختن به زیبایی شناسی مالارمه که نگارنده تمایل دارد آن را زیبایی شناسی نفی بنامد، اندیشه مالارمه در خصوص شعر و زبان شاعرانه را مطرح خواهد کرد. سپس به جایگاه متعالی واژه و زبان در شعر مالارمه اشاراتی خواهد شد و در نهایت اندیشه هایی از او مطرح خواهد شد که تاثیر به سزایی بر منتقدین و اندیشمندان دهه های اخیر گذاشته است.
كلید واژه: مالارمه، نفی، غیاب، ماده زدایی، معنا، واژه، مرگ شاعر

توضیحات بیشتر