دانلود word پيش بيني تبخير از سطح ايستابي کم عمق با استفاده از شبيه هاي وايازي و شبکه عصبي مصنوعي

لینک دانلود

 دانلود word پيش بيني تبخير از سطح ايستابي کم عمق با استفاده از شبيه هاي وايازي و شبکه عصبي مصنوعي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word پيش بيني تبخير از سطح ايستابي کم عمق با استفاده از شبيه هاي وايازي و شبکه عصبي مصنوعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word پيش بيني تبخير از سطح ايستابي کم عمق با استفاده از شبيه هاي وايازي و شبکه عصبي مصنوعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word پيش بيني تبخير از سطح ايستابي کم عمق با استفاده از شبيه هاي وايازي و شبکه عصبي مصنوعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :13

رابطه بین عمق سطح ایستابی و تبخیر از سطح خاک در اغلب مناطق خشک و نیمه خشک بسیار مهم است. در این مناطق به علت آبیاری بیش از حد نیاز، اغلب سطح ایستابی نزدیک زمین است که باعث شوری خاک می شود. در این مطالعه از یک شبیه فیزیکی سطح ایستابی برای تعیین شدت تبخیر در خاکهای لوم شنی، لومی و لوم رسی در گلخانه و برای سه سطح ایستابی 40، 60 و 80 سانتی متری استفاده شده است. تبخیر از سطح خاک، تبخیر از سطح آزاد، رطوبت سطحی (اندازه گیری با استفاده از TDR)، دمای بیشینه و دمای کمینه به مدت 74 روز و به صورت روزانه اندازه گرفته شدند. سپس چندین روش غیرخطی شامل وایازی (رگرسیون) خطی محلی، شبکه عصبی با دو لایه برگشتی، شبکه عصبی با کاهش شیب توام و شبکه عصبی با الگوریتم یادگیری BFGS با استفاده از آزمون گاما توسعه داده شدند. برای اعتبارسنجی شبیه ها نیز از شاخص های آماری جذر میانگین مربعات، میانگین قدرمطلق خطا و ضریب تبیین استفاده شد. نتایج هماهنگی مناسبی را بین نتایج اندازه گیری و پیش بینی نشان دادند.
كلید واژه: آزمون گاما، تبخیر از خاک لخت، شبیه وایازی، شبکه عصبی

توضیحات بیشتر