دانلود word مقايسه حمايت و محروميت اجتماعي در معتادان به مواد مخدر و داروهاي روان گردان و افراد بهنجار

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه حمايت و محروميت اجتماعي در معتادان به مواد مخدر و داروهاي روان گردان و افراد بهنجار دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه حمايت و محروميت اجتماعي در معتادان به مواد مخدر و داروهاي روان گردان و افراد بهنجار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه حمايت و محروميت اجتماعي در معتادان به مواد مخدر و داروهاي روان گردان و افراد بهنجار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه حمايت و محروميت اجتماعي در معتادان به مواد مخدر و داروهاي روان گردان و افراد بهنجار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :12

این پژوهش با هدف دانلود word مقايسه حمايت و محروميت اجتماعي در معتادان به مواد مخدر و داروهاي روان گردان و افراد بهنجار انجام گرفت. روش مطالعه علی - مقایسه ای و جامعه آماری همه افراد معتاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان بودند که در سال 1390 به مراکز درمانی ترک اعتیاد شهر میانه مراجعه کرده بودند. از این جامعه 40 معتاد به مواد مخدر و 40 معتاد به داروهای روان گردان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با 40 فرد بهنجار بر حسب سن، جنس، تحصیلات و وضعیت تاهل همتا شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه حمایت اجتماعی (فلمینگ، باوم، گایسریل و گچل، 1982) و پرسشنامه محرومیت اجتماعی (محقق ساخته، 1390) بود و داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)، آزمون LSD، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که معتادان به داروهای روان گردان در مقایسه با معتادان به مواد مخدر و افراد بهنجار و معتادان به مواد مخدر در مقایسه با افراد بهنجار از حمایت اجتماعی کمتری برخوردارند و از محرومیت های اجتماعی چندگانه رنج می برند (P<0.01). تحلیل رگرسیون چند متغیری نیز نشان داد که حمایت اجتماعی پایین، محرومیت اجتماعی معتادان را پیش بینی می کند (P<0.01). این یافته ها نشان می دهد که محرومیت اجتماعی از عوامل خطرزا برای سوء مصرف مواد روان گردان محسوب می شود.
كلید واژه: حمایت اجتماعی، محرومیت اجتماعی، معتاد، مواد مخدر، داروهای روان گردان

توضیحات بیشتر