دانلود word مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت (مطالعات تربيتي و روان شناسي مشهد)

تعداد صفحات :18

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مقایسه تاثیر آموزش هوش هیجانی و آموزش راهبردهای یادگیری بر اضطراب امتحان است. بدین منظور تعداد 67 نفر از دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر مشهد انتخاب شدند و به تصادف در گروه های سه گانه گواه، هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری قرار گرفتند. آزمون اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران به عنوان ابزار گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. قبل از آموزش، آزمون مزبور در هر سه گروه آزمایشی اجرا شد. سپس، آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری و نیز آموزش مهارت های هوش هیجانی مطابق برنامه از قبل تهیه و به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای در 40 روز، در گروه های مربوطه انجام شد. در پایان، آزمون اضطراب امتحان در سه گروه مجددا اجرا شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که نمرات سه گروه با هم تفاوت آماری معناداری دارند. همچنین، نتایج نشان داد که نمرات دو گروه گواه و هوش هیجانی تفاوت آماری معناداری با هم ندارند؛ اما نمرات گروه آموزش مهارت های یادگیری با گروه کنترل و گروه آموزش هوش هیجانی تفاوت معناداری دارند. بنابر نتایج به دست آمده می توان گفت که آموزش راهبردهای مطالعه نقش مهمی در کاهش اضطراب امتحان دارد.
كلید واژه: آموزش، هوش هیجانی، مهارت های مطالعه، اضطراب، امتحان، راهنمایی

توضیحات بیشتر