دانلود word بررسي رابطه بين ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و دقت پيش بيني سود

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه بين ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و دقت پيش بيني سود دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه بين ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و دقت پيش بيني سود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه بين ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و دقت پيش بيني سود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه بين ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و دقت پيش بيني سود :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي حسابداري مالي

تعداد صفحات :24

پیش بینی سود توسط مدیریت از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر اشخاص به شمار می رود. از سوی دیگر، حاکمیت شرکتی عاملی است که انتظار می رود بر بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها، از جمله اطلاعات مربوط به پیش بینی سود تاثیر داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی (درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره، مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و کیفیت حسابرسی) و دقت پیش بینی سود است. نمونه آماری شامل تعداد 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389-1384 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره خطی با استفاده از داده های ترکیبی به روش کمترین مجذورات تعمیم یافته استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و عدم رابطه معنادار بین سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نظیر مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و کیفیت حسابرسی با دقت پیش بینی سود است.
كلید واژه: سازوکارهای حاکمیت شرکتی، دقت پیش بینی سود، هیات مدیره، مالکیت نهادی، کیفیت حسابرسی

توضیحات بیشتر