دانلود word رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشويي زوج هاي در آستانه طلاق

لینک دانلود

 دانلود word رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشويي زوج هاي در آستانه طلاق دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشويي زوج هاي در آستانه طلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشويي زوج هاي در آستانه طلاق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشويي زوج هاي در آستانه طلاق :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :14

این پ‍ژوهش با هدف بررسی دانلود word رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشويي زوج هاي در آستانه طلاق انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش همه زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان ساری در سال 1388 بودند. گروه نمونه شامل 100 زوج بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های تعارض زناشویی ثنایی (1387) و عملکرد خانواده اپشتاین و همکاران (1983) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چندمتغیری همبستگی بنیادی استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین، عملکرد کلی، حل مشکل، نقش ها، همراهی عاطفی و آمیزش عاطفی با متغیرهای ملاک رابطه معناداری دارند (P£0.05). علاوه بر این نتایج انجام شده با نرم افزار SAS نشان داد که در ایجاد اولین همبستگی بنیادی عملکرد کلی از متغیرهای پیش بین و افزایش واکنش های هیجانی از متغیرهای ملاک بیشترین نقش را دارند.
كلید واژه: عملکرد خانواده، تعارضات زناشویی، طلاق

توضیحات بیشتر