دانلود word گردشگري خانه هاي دوم و اثرات آن بر بهبود کيفيت زندگي ساکنان روستايي (مطالعه موردي: بخش رودبار قصران، شهرستان شميرانات)

لینک دانلود

 دانلود word گردشگري خانه هاي دوم و اثرات آن بر بهبود کيفيت زندگي ساکنان روستايي (مطالعه موردي: بخش رودبار قصران، شهرستان شميرانات) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word گردشگري خانه هاي دوم و اثرات آن بر بهبود کيفيت زندگي ساکنان روستايي (مطالعه موردي: بخش رودبار قصران، شهرستان شميرانات)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word گردشگري خانه هاي دوم و اثرات آن بر بهبود کيفيت زندگي ساکنان روستايي (مطالعه موردي: بخش رودبار قصران، شهرستان شميرانات)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word گردشگري خانه هاي دوم و اثرات آن بر بهبود کيفيت زندگي ساکنان روستايي (مطالعه موردي: بخش رودبار قصران، شهرستان شميرانات) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي

تعداد صفحات :24

از جمله الگوهای گردشگری در نواحی روستایی، گردشگری خانه های دوم است. گردشگری خانه های دوم همانند دیگر انواع گردشگری دارای آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. تاثیر این نوع گردشگری بر کیفیت زندگی ساکنان محلی می تواند از جمله این اثرات باشد در این راستا هدف پژوهش بررسی و تبیین اثرات گردشگری خانه های دوم در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی در ناحیه روستایی رودبار قصران است. روش شناسی این تحقیق توصیفی و تحلیلی و داده های مورد نیاز با اسنفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش ساکنان محلی در روستاهای ناحیه است که در هر یک از روستاهای نمونه به طور برابر 22 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. همچنین با بهره گیری از آزمون های آماری در محیطی نرم افزار SPSS داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گردشگری خانه های دوم در ناحیه روستایی رودبار قصران نقش موثری بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی داشته است. به طوری که از 9 قلمرو مورد مطالعه در هفت قلمرو کیفیت محیط، فعالیت و اشتغال، مسکن، سلامت و رفاه، درآمد و ثروت، مشارکت و همبستگی و امنیت و بهزیستی فردی، موجب بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی شده ولی در دو قلمرو آموزش ـ فرهنگ، تفریح و اوقات فراغت بهبودی حاصل نشده است. همچنین نتایج در خصوص اثرات گردشگری خانه های دوم بر قلمروهای کیفیت زندگی نشان دهنده آنست که جز در قلمرو مسکن در دیگر قلمروها تفاوت معناداری در بین روستاهای مورد مطالعه وجود دارد.
كلید واژه: گردشگری روستایی، گردشگری خانه های دوم، اثرات گردشگری، کیفیت زندگی، رودبار قصران

توضیحات بیشتر