دانلود word بررسي رابطه جايگزيني دستکاري فعاليت هاي واقعي و دستکاري اقلام تعهدي اختياري

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه جايگزيني دستکاري فعاليت هاي واقعي و دستکاري اقلام تعهدي اختياري دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه جايگزيني دستکاري فعاليت هاي واقعي و دستکاري اقلام تعهدي اختياري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه جايگزيني دستکاري فعاليت هاي واقعي و دستکاري اقلام تعهدي اختياري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه جايگزيني دستکاري فعاليت هاي واقعي و دستکاري اقلام تعهدي اختياري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي حسابداري مالي

تعداد صفحات :25

مدیران برای مدیریت سود به دو گزینه پیش روی خود؛ یعنی دستکاری فعالیت های واقعی و یا دستکاری اقلام تعهدی اختیاری روی می آورند. اعمال هر یک از این گزینه ها با محدویت ها و هزینه هایی رو به روست. مساله این است که این دو گزینه مدیریت سود، آیا همزمان با یکدیگر صورت می پذیرند و یا اینکه یکی قبل از دیگری انجام می شود؟ به عبارت دیگر، آیا مدیر ابتدا برای دستیابی به سود مورد انتظار خود به یک تکنیک مدیریت سود روی می آورد و زمانی که با محدودیت مواجه شد، به تکنیک دیگر روی می آورد یا اینکه از هر دو تکنیک به طور همزمان استفاده می کند؟ از این رو، هدف اصلی پژوهش پیش روی، بررسی توالی یا همزمانی انجام دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیت های واقعی با در نظر گرفتن عوامل محدود کننده آنهاست. تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1380 برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده اند. برای آزمون همزمانی از آزمون هاسمن و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که بین مدیریت سود واقعی و مدیریت اقلام تعهدی اختیاری، رابطه جایگزینی وجود دارد؛ به گونه ای که مدیران برای انجام مدیریت سود، مدیریت سود واقعی را قبل از مدیریت اقلام تعهدی اختیاری انتخاب می کنند.
كلید واژه: مدیریت سود، دستکاری اقلام تعهدی اختیاری، دستکاری فعالیت های واقعی، محدودیت ها و هزینه ها

توضیحات بیشتر