دانلود word اثربخشي اميددرماني بر انگيزش پيشرفت دانش آموزان پسر پايه دوم کار و دانش شهرستان بهارستان

لینک دانلود

 دانلود word اثربخشي اميددرماني بر انگيزش پيشرفت دانش آموزان پسر پايه دوم کار و دانش شهرستان بهارستان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي اميددرماني بر انگيزش پيشرفت دانش آموزان پسر پايه دوم کار و دانش شهرستان بهارستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي اميددرماني بر انگيزش پيشرفت دانش آموزان پسر پايه دوم کار و دانش شهرستان بهارستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي اميددرماني بر انگيزش پيشرفت دانش آموزان پسر پايه دوم کار و دانش شهرستان بهارستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي

تعداد صفحات :10

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی امیددرمانی بر انگیزش پیشرفت در دانش آموزان پسر پایه دوم مقطع کار و دانش شهرستان بهارستان بود. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان کار و دانش شهرستان بهارستان بود. از میان مدارس پسرانه پایه دوم رشته کار و دانش شهرستان بهارستان از طریق نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای یک مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه انگیزش پیشرفت (ACMT) (باهارگاو، 1994) 30 نفر که نمره پایینی در این آزمون گرفتند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. امیددرمانی به مدت 10 جلسه در مورد گروه آزمایش اجرا شد. گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید. تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه های مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.01). یافته ها نشان داد که امیددرمانی میزان انگیزش پیشرفت را افزایش داده است.
كلید واژه: انگیزش پیشرفت، امیددرمانی

توضیحات بیشتر