دانلود word بررسي ارتباط بين تغييرات در موجودي کالا، سودآوري و ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک دانلود

 دانلود word بررسي ارتباط بين تغييرات در موجودي کالا، سودآوري و ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ارتباط بين تغييرات در موجودي کالا، سودآوري و ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ارتباط بين تغييرات در موجودي کالا، سودآوري و ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ارتباط بين تغييرات در موجودي کالا، سودآوري و ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي حسابداري مالي

تعداد صفحات :24

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت است. همچنین، یافتن تاثیر تغییرات در حساب های دریافتنی و هزینه های اداری و فروش بر رابطه بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت، از اهداف دیگر پژوهش حاضر است. بدین منظور چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی ارائه شد. در این پژوهش اطلاعات 56 شرکت که دارای ویژگی های مطرح شده بودند، در بازه زمانی 1388-1381 جمع آوری و پردازش شد. در این پژوهش با توجه به نوع داده ها (داده های تركیبی) به منظور تعیین مدل تخمین مناسب از آزمون های هاسمن، چاو و بروش-پاگان ال ام و همچنین، برای آزمون فرضیه ها از تحلیل همبستگی (ضریب پیرسون) و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول و فرضیه دوم پژوهش نشان دهنده وجود رابطه معکوس و معنی دار بین تغییرات در موجودی کالا و تغییرات کوتاه مدت در سود شرکت و تغییرات در ارزش شرکت است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی دوم و سوم حاکی از عدم رابطه معنی دار بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات بلندمدت در سود شرکت و تغییرات در بازده دارایی ها شرکت است. افزون بر آن، نتایج آزمون فرضیه های سوم و چهارم بیان کننده عدم رابطه معنی دار بین متغیرهای کنترلی با تغییرات در موجودی کالا، سودآوری و ارزش شرکت است.
كلید واژه: تغییرات در موجودی کالا، تغییرات کوتاه مدت در سود، تغییرات بلندمدت در سود، تغییرات در بازده دارایی ها، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش شركت

توضیحات بیشتر