دانلود word تاثير سطوح مختلف روغن کانولا بر فعاليت آنزيم لوسين آمينوپپتيداز مخاط روده کوچک بوقلمون

لینک دانلود

دانلود word تاثير سطوح مختلف روغن کانولا بر فعاليت آنزيم لوسين آمينوپپتيداز مخاط روده کوچک بوقلمون دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير سطوح مختلف روغن کانولا بر فعاليت آنزيم لوسين آمينوپپتيداز مخاط روده کوچک بوقلمون کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير سطوح مختلف روغن کانولا بر فعاليت آنزيم لوسين آمينوپپتيداز مخاط روده کوچک بوقلمون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير سطوح مختلف روغن کانولا بر فعاليت آنزيم لوسين آمينوپپتيداز مخاط روده کوچک بوقلمون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پاتوبيولوژي مقايسه اي ايران

تعداد صفحات :8

افزودن چربی به خوراک علاوه بر خوش خوراکی، کاهش سرعت عبور مواد غذایی در روده و همچنین با کمک به جذب ویتامین های محلول در چربی موجب بهبود عملکرد طیور می شود. این آزمایش به منظور تعیین اثر سطوح مختلف روغن کانولا بر فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز مخاط روده کوچک بوقلمون انجام گردید. این تحقیق در قالب یك طرح کاملا تصادفی در 3 سطح روغن کانولا با مقادیر صفر، 2.5 و 5 درصد با 3 تکرار و هر تکرار حاوی 10 قطعه بوقلمون اجرا شد. در پایان دوره از هر تكرار 2 قطعه جوجه انتخاب و در آزمایشگاه از قسمت های مختلف روده كوچك آن ها (1، 10، 30، 50، 70 و 90 درصد طول روده كوچك) نمونه گیری شد و فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری در سطح احتمال 5 درصد صورت گرفت. نتایج حاكی از این بود كه مصرف روغن کانولا تاثیر معنی داری بر فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز در قسمت های مختلف روده كوچك بوقلمون های آزمایشی داشت (P<0.05). به نظر می رسد که روغن با کاهش سرعت عبور مواد غذایی در روده موجب هضم بهتر مواد پروتیینی شده و در نهایت موجب افزایش فعالیت آنزیم لوسین آمینوپپتیداز مخاط روده می شوند.
كلید واژه: کانولا، لوسین آمینوپپتیداز، روده کوچک و بوقلمون

توضیحات بیشتر