دانلود word مشارکت در گروه هاي اجتماعي شهر بابل و عوامل مرتبط با آن

لینک دانلود

دانلود word مشارکت در گروه هاي اجتماعي شهر بابل و عوامل مرتبط با آن دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مشارکت در گروه هاي اجتماعي شهر بابل و عوامل مرتبط با آن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مشارکت در گروه هاي اجتماعي شهر بابل و عوامل مرتبط با آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مشارکت در گروه هاي اجتماعي شهر بابل و عوامل مرتبط با آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رفاه اجتماعي

تعداد صفحات :33

مقدمه: مساله مشارکت و نگرش نسبت به قدرت و اقتدار نظام سیاسی برای ثبات و تداوم هر نظام سیاسی اصلی اساسی است. مشروعیت سیاسی در تمام دوران های مختلف به صور گوناگون و به عنوان کیفیت حکومت حاکمان در ارتباط با افراد تحت حکومت مطرح بوده است. پژوهش حاضر به منظور ارائه تحلیلی جامعه شناختی از رابطه بین مشارکت و مشروعیت و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین گروه های اجتماعی شهر بابل با استناد به دیدگاه های مشارکت، مشروعیت و بحران مشروعیت می باشد.روش: این تحقیق پیماشی و از نوع علی- مقایسه ای پس از وقوع است.یافته ها: بین مشارکت و مشروعیت رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین گروه بندی اجتماعی (موقعیت اجتماعی گروه ها) با نگرش آن ها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین گروه بندی اجتماعی و گرایش به مردم سالاری ارتباط معناداری وجود دارد. یافته های نظری پژوهش نشان می دهد که گرچه می توان رابطه مستقیم متغیر مستقل (گروه بندی اجتماعی) را با متغیرهای وابسته (مشروعیت نظام سیاسی و گرایش به مردم سالاری) بر اساس تئوری های مشروعیت و بحران مشروعیت تبیین کرد اما متغیر مستقل (مشروعیت نظام سیاسی) رابطه مستقیمی با متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) ندارد.بحث: داده های تحقیق حاکی از مشارکت بالای پاسخ گویان در انتخابات است در حالی که نمره پاسخ گویان به مشروعیت نظام سیاسی نسبتا پایین است. بنابراین بین نگرش واقعی پاسخ گویان به مشروعیت نظام سیاسی، با رفتار ظاهری آن ها (مشارکت سیاسی) فاصله زیادی وجود دارد.
كلید واژه: مشروعیت، نظام سیاسی، اقتدار اجتماعی، گروه های اجتماعی، دموکراسی

توضیحات بیشتر