دانلود word رويکرد کوتاه مدت راه حل محور براي کاهش گرايش به طلاق در زنان و مردان مستعد طلاق

لینک دانلود

 دانلود word رويکرد کوتاه مدت راه حل محور براي کاهش گرايش به طلاق در زنان و مردان مستعد طلاق دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word رويکرد کوتاه مدت راه حل محور براي کاهش گرايش به طلاق در زنان و مردان مستعد طلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word رويکرد کوتاه مدت راه حل محور براي کاهش گرايش به طلاق در زنان و مردان مستعد طلاق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word رويکرد کوتاه مدت راه حل محور براي کاهش گرايش به طلاق در زنان و مردان مستعد طلاق :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رفاه اجتماعي

تعداد صفحات :18

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر رویکرد راه حل محور بر کاهش گرایش به طلاق زنان و مردان مستعد طلاق شهر اصفهان صورت گرفته است. رویکرد راه حل محور یکی از انواع درمان های کوتاه مدت است که بر یافتن راه حل ها توسط مراجع با کمک مشاور تاکید دارد.روش: این پژوهش نیمه تجربی است و در آن از پیش آزمون و پس آزمون دو گروه شامل گروه آزمایش و گروه گواه استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل آن دسته از زوجین مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران شهر اصفهان می باشد که به صورت خودمعرف مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش شامل 32 زوج است که از زوجینی که داوطلب به شرکت در مطالعه بودند، به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش نامه استعداد طلاق روزلت و همکاران (1386).یافته ها: برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از روش های آمار توصیفی از روش تحلیل هم پراکنش استفاده شد.بحث: رویکرد راه حل محور بر کاهش گرایش به طلاق موثر است (p<0.001).
كلید واژه: رویکرد کوتاه مدت راه حل محور، گرایش به طلاق، مستعد طلاق

توضیحات بیشتر