دانلود word مقايسه ميزان و شدت آسيب هاي رواني بين مردان جوان شاغل و بيکار

لینک دانلود

 دانلود word مقايسه ميزان و شدت آسيب هاي رواني بين مردان جوان شاغل و بيکار دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مقايسه ميزان و شدت آسيب هاي رواني بين مردان جوان شاغل و بيکار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مقايسه ميزان و شدت آسيب هاي رواني بين مردان جوان شاغل و بيکار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مقايسه ميزان و شدت آسيب هاي رواني بين مردان جوان شاغل و بيکار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رفاه اجتماعي

تعداد صفحات :26

مقدمه: جوانی نسبی جمعیت، عوارض جنگ تحمیلی، تحریم ها، مهاجرت جوانان به تهران در جستجوی کار پژوهش در آسیب شناسی روانی جوانان بیکار تهران را الزامی می کند.روش: پژوهش حاضر طرحی علی مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه جوانان مذکر 25 تا 35 ساله ساکن شهر تهران بود. نمونه گیری پژوهش حاضر به روش تصادفی طبقه ای صورت گرفته است، 229 نفر شاغل و 248 نفر بیکار 35-25 ساله ساکن تهران همتاشده بر حسب سن، تحصیل، و تاهل با وارسی نامه علایم گونه 90 سوالی ویراسته و پرسش نامه جمعیت شناختی بررسی شدند. نمره گذاری با نرم افزار وارسی نامه علایم- گونه 90 سوالی ویراسته انجام شد. نمره ها و میانگین های دو گروه با روش t استیودنت مقایسه گردید. برای شدت و فراوانی نشانه های آسیب شناسی از مجذور خی استفاده شد. میانگین ابعاد نه گانه آزمون و سه بعد شاخص کلی شدت، شاخص ناراحتی از علایم و جمع علایم بین دو گروه سنجیده شد.یافته ها: میانگین همه ابعاد نه گانه و شاخص های سه گانه در بیکاران بالاتر از شاغل و همه در سطح 95% و بالاتر معنی دار بود. بالاترین میانگین آسیب شناسی روانی در بیکاران در مقیاس وسواس- اجبار با 1.29 و پایین ترین نمره در حساسیت در روابط متقابل بود. بالاترین میزان آسیب های روانی در شاغلان در وسواس اجبار (97%) و پایین ترین، حساسیت در روابط متقابل (46%) بود. فراوانی نشانه های آسیب روانی در بیکاران 32% و در شاغل 27% بود. بین شدت کلی آسیب های روانی افراد شاغل و بیکار تفاوت وجود داشت. (P<0.001).بحث: فراوانی و شدت نشانه های آسیب شناسی روانی در بیکاران نسبت به شاغلان در حد معنی دار بالاتر است. بیکاری چه عامل یا معلول باشد، در هر دو وجه جوانان بیکار به شغل و درمان روانپزشکی نیازمندند.
كلید واژه: آسیب شناسی روانی، وارسی نامه علایم- گونه 90 سوالی ویراسته، مردان جوان، شاغل، بیکار

توضیحات بیشتر