دانلود word بررسي تاثير مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزي و کل اقتصاد ايران

لینک دانلود

 دانلود word بررسي تاثير مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزي و کل اقتصاد ايران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزي و کل اقتصاد ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزي و کل اقتصاد ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزي و کل اقتصاد ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :14

نظر به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در این مطالعه عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران و رشد بخش کشاورزی و به‌ طور مشخص تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصاد و رشد بخش کشاورزی به تفکیک در کوتاه‌ مدت و بلندمدت با بکارگیری الگوی ARDL با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1346-88 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می ‌دهد متغیرهای نسبت مخارج سرمایه ‌گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص ملی در بلندمدت و کوتاه‌ مدت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارند. اما متغیرهای مجازی انقلاب، جنگ و شوک نفتی دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند. قابل ذکر است که در کوتاه‌ مدت متغیر نسبت مخارج سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی فاقد اثر معنادار بر رشد اقتصادی است. در عین حال نسبت مخارج سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی به ارزش ‌افزوده این بخش و نسبت سرمایه ‌گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده تاثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد. اما نرخ اشتغال نیروی کار دارای تاثیر منفی بر رشد بخش کشاورزی است. در کوتاه ‌مدت فقط متغیرهای نسبت مخارج سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی و مخارج سرمایه‌ گذاری بخش دولتی به ارزش ‌افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارند و متغیر مجازی جنگ اثر معنی ‌دار منفی و سایر متغیرها فاقد تاثیر معنی ‌دار هستند. ضریب جمله تصحیح خطا نشان می ‌دهد که تاثیر سیاست‌ های دولت بر رشد کل اقتصاد و رشد بخش کشاورزی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده می ‌باشد. بر اساس نتایج، رشد اقتصاد ایران بیشتر از مخارج سرمایه ‌گذاری بخش دولتی و بر عکس رشد بخش کشاورزی از مخارج سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی تاثیر می ‌پذیرد. بنابراین تقویت و توسعه توامان سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی موجب رشد کل اقتصاد و زیربخش کشاورزی خواهد شد.
كلید واژه: بخش کشاورزی، اقتصاد، رشد، اشتغال، سرمایه گذاری، مخارج دولتی، ایران

توضیحات بیشتر