دانلود word اثربخشي خودآموزي کلامي بر بهبود سازگاري اجتماعي دانش آموزان با ناتواني هاي يادگيري

لینک دانلود

دانلود word اثربخشي خودآموزي کلامي بر بهبود سازگاري اجتماعي دانش آموزان با ناتواني هاي يادگيري دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي خودآموزي کلامي بر بهبود سازگاري اجتماعي دانش آموزان با ناتواني هاي يادگيري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي خودآموزي کلامي بر بهبود سازگاري اجتماعي دانش آموزان با ناتواني هاي يادگيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي خودآموزي کلامي بر بهبود سازگاري اجتماعي دانش آموزان با ناتواني هاي يادگيري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ناتواني هاي يادگيري

تعداد صفحات :13

هدف پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی خودآموزی کلامی بر بهبود سازگاری اجتماعی بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری پایه چهارم و پنجم ابتدایی در مرکز ویژه ناتوانی های یادگیری شهر قزوین در سال تحصیلی 91-90 می باشد. 20 دانش آموز به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سازگاری اجتماعی بود. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس پس از تعدیل اثر پیش آزمون نشان داد که خودآموزی کلامی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری تاثیر مثبت دارد. یافته های این پژوهش را می توان در کارهای آموزشی و مشاوره به کار برد.
كلید واژه: خودآموزی کلامی، سازگاری اجتماعی، ناتوانی های یادگیری

توضیحات بیشتر