دانلود word نارسايي هاي پردازش اطلاعات حسي در کودکان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري

لینک دانلود

 دانلود word نارسايي هاي پردازش اطلاعات حسي در کودکان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word نارسايي هاي پردازش اطلاعات حسي در کودکان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word نارسايي هاي پردازش اطلاعات حسي در کودکان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word نارسايي هاي پردازش اطلاعات حسي در کودکان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ناتواني هاي يادگيري

تعداد صفحات :24

به نظر می رسد که کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری به دلیل داشتن بدکارکردی های مغزی، اطلاعات را به شیوه ای متفاوت از کودکان عادی دریافت و پردازش کنند. برای آزمون این فرض پژوهش حاضر با هدف مقایسه الگوی پردازش اطلاعات حسی در کودکان با ناتوانی یادگیری و عادی انجام گرفت. تعداد 3 گروه مبتلا به ناتوانی یادگیری (15 نفر با نارساخوانی / نارسانویسی، 15 نفر با نارسایی در حساب و 15 نفر با نارسایی مختلط از هر سه اختلال) که از بین دانش آموزان مراکز ناتوانی های یادگیری اداره آموزش و پرورش شهر ارومیه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند و یک گروه تصادفی 15 نفری از دانش آموزان عادی در یک مطالعه مقطعی - مقایسه ای شرکت کردند. بعد از انجام مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات یادگیری جهت تایید یا رد نوع تشخیص از مادران کودکان خواسته شد به پرسش نامه نیم رخ کوتاه حسی پاسخ دهند. داده های به دست آمده نیز با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس یک راهه، تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی LSD تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمرات گروه ها در مولفه های حساسیت لمسی، احساس خواهی، فیلتر کردن اطلاعات شنیداری، حساسیت دیداری / شنیداری و همچنین نمره کلی نیم رخ حسی وجود دارد، ولی در مولفه های حساسیت بویایی / چشایی، میزان انرژی و حساسیت به حرکت تفاوت بویایی / چشایی معنی داری بین گروه ها یافت نشد. این نتایج مبین وجود نارسایی هایی در پردازش اطلاعات لمسی، دیداری / شنیداری، احساس خواهی و توانایی فیلتر کردن اطلاعات شنیداری در کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری می باشند.
كلید واژه: پردازش اطلاعات حسی، نارسایی، ناتوانی یادگیری

توضیحات بیشتر