دانلود word اثربخشي برنامه تلفيقي رواني - آموزشي بر سبک تبيين بدبينانه دانش آموزان با ناتواني هاي يادگيري

لینک دانلود

 دانلود word اثربخشي برنامه تلفيقي رواني - آموزشي بر سبک تبيين بدبينانه دانش آموزان با ناتواني هاي يادگيري دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي برنامه تلفيقي رواني - آموزشي بر سبک تبيين بدبينانه دانش آموزان با ناتواني هاي يادگيري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي برنامه تلفيقي رواني - آموزشي بر سبک تبيين بدبينانه دانش آموزان با ناتواني هاي يادگيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي برنامه تلفيقي رواني - آموزشي بر سبک تبيين بدبينانه دانش آموزان با ناتواني هاي يادگيري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ناتواني هاي يادگيري

تعداد صفحات :25

هدف پژوهش حاضر تعیین دانلود word اثربخشي برنامه تلفيقي رواني - آموزشي بر سبک تبيين بدبينانه دانش آموزان با ناتواني هاي يادگيري بود. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش شامل 30 دانش آموز مبتلا به اختلال یادگیری در مرکز ناتوای های یادگیری شهر همدان است که به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (15=n) و کنترل (15=n) به صورت تصادفی جایگزین شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از آزمون هوش ریون، آزمون ریاضی کی - مت، آزمون خواندن و پرسشنامه سبک های اسناد کودکان استفاده شد. آموزش برنامه تلفیقی در 10 جلسه به مدت یک ماه برگزار شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که برنامه تلفیقی روانی - آموزشی بر کاهش سبک تبیین بدبینانه دانش آموزان با ناتوانی یادگیری به صورت معنی داری تاثیر دارد. این نتایج می تواند پشتوانه ای برای کاربست مداخلات عاطفی - هیجانی در کنار دوره های آموزش تحصیلی برای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری باشد.
كلید واژه: برنامه تلفیقی روانی آموزشی، سبک تبیین بدبینانه، ناتوانی های یادگیری

توضیحات بیشتر