دانلود word بررسي تاثير برخي ويژگي هاي شيميايي خاک بر شاخص تنوع گونه اي علف هاي هرز در مزارع گندم (.Triticum aestivum L) شرق مشهد

لینک دانلود

دانلود word بررسي تاثير برخي ويژگي هاي شيميايي خاک بر شاخص تنوع گونه اي علف هاي هرز در مزارع گندم (.Triticum aestivum L) شرق مشهد دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير برخي ويژگي هاي شيميايي خاک بر شاخص تنوع گونه اي علف هاي هرز در مزارع گندم (.Triticum aestivum L) شرق مشهد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير برخي ويژگي هاي شيميايي خاک بر شاخص تنوع گونه اي علف هاي هرز در مزارع گندم (.Triticum aestivum L) شرق مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير برخي ويژگي هاي شيميايي خاک بر شاخص تنوع گونه اي علف هاي هرز در مزارع گندم (.Triticum aestivum L) شرق مشهد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :17

به منظور بررسی تاثیر برخی ویژگی های شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونه ای علف های هرز، در مطالعه ای میدانی در سال زراعی 88-1387 مزارع گندم (Triticum aestivum L.) منطقه شرق مشهد بر اساس مساحت آنها در دامنه کمتر از 3 هکتار، 3 تا 5 هکتار، 5 تا 10 هکتار، 10 تا 15 هکتار و بیشتر از 15 هکتار شناسایی گردید. از خاک هر یک از مزارع آزمایشی، پنج نمونه از عمق 30 سانتی متر با استفاده از اوگری به قطر پنج سانتی متر و بطور تصادفی برداشت شد و سپس نمونه ها به آزمایشگاه منتقل گردید و میزان کربن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و اسیدیته خاک تعیین شد. نتایج این آزمایش حاکی از آن بود که همبستگی معنی داری بین میزان کربن، مواد آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، اسیدیته خاک و مساحت مزارع وجود داشت، به طوریکه با افزایش سطح مزارع میزان کربن، مواد آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم کاهش و میزان pH افزایش یافت. همچنین همبستگی معنی داری بین نسبت C/N و مساحت مزارع مشاهده گردید، بطوریکه با افزایش سطح مزرعه نسبت C/N کاهش یافت. بین کربن، فسفر، پتاسیم، نیتروژن، اسیدیته خاک و شاخص شانون علف های هرز نیز همبستگی معنی داری مشاهده گردید. با افزایش میزان کربن، نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک و کاهش اسیدیته خاک شاخص شانون افزایش یافت. میزان کربن و نیتروژن خاک نیز همبستگی مثبت معنی داری با غنای گونه ای نشان داد.
كلید واژه: خصوصیات خاک، شاخص شانون، غنای گونه ای

توضیحات بیشتر