دانلود word بررسي اثر سطوح مختلف كود گوگرد بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرايط تنش خشکي در منطقه بلوچستان

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثر سطوح مختلف كود گوگرد بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرايط تنش خشکي در منطقه بلوچستان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر سطوح مختلف كود گوگرد بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرايط تنش خشکي در منطقه بلوچستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر سطوح مختلف كود گوگرد بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرايط تنش خشکي در منطقه بلوچستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر سطوح مختلف كود گوگرد بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرايط تنش خشکي در منطقه بلوچستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :17

مدیریت مصرف انواع کودهای شیمیایی از لحاظ تاثیرات زیست محیطی و عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک ایران حائز اهمیت می باشد. بدین منظور، در تحقیقی اثر سطوح مختلف كود گوگرد بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرایط تنش خشکی در منطقه بلوچستان به اجرا درآمد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوك های كامل تصادفی با چهار تكرار در سال زراعی 89-1388 در مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان واقع در شهرستان ایرانشهر انجام گردید. در این آزمایش رژیم های مختلف آبیاری شامل هشت، پنج و سه بار آبیاری در طول فصل رشد به عنوان تیمار اصلی و چهار سطح گوگرد شامل صفر، 75، 150 و 225 كیلوگرم در هكتار به عنوان فاكتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد كه دور آبیاری بر عملکرد دانه و بیولوژیکی معنی دار بود، به طوریکه بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی از تیمار هشت بار آبیاری در طول فصل رشد به دست آمد، همچنین این صفات تحت تاثیر سطوح مختلف کود گوگرد قرار گرفته و بالاترین میزان عملكرد دانه و عملکرد بیولوژیکی اسفرزه از تیمار 225 کیلوگرم گوگرد حاصل شد. بالاترین شاخص برداشت و بیشترین میزان وزن هزار دانه، تعداد دانه در هر سنبله و تعداد سنبله در بوته به ترتیب از تیمارهای هشت بار آبیاری و مصرف 225 کیلوگرم گوگرد در هکتار حاصل شد. بیشترین ارتفاع بوته از تیمار هشت بار آبیاری و تیمار 225 کیلوگرم در هکتار حاصل شد که اختلاف معنی داری با سایر تیمارها داشت. بیشترین درصد موسیلاژ و غلظت پرولین از تیمار سه بار آبیاری و بیشترین میزان عملکرد موسیلاژ و غلظت كربوهیدرات از تیمار هشت بار آبیاری در طول فصل رشد به دست آمد. در بین تیمارهای كود گوگرد نیز بالاترین مقدار تمامی این صفات از تیمار مصرف 225 كیلوگرم كود گوگرد حاصل گردید. عملکرد دانه با تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملكرد بیولوژیكی و عملكرد موسیلاژ همبستگی مثبت و معنی داری داشت.
كلید واژه: دور آبیاری، عمکرد، کود گوگرد، گیاه دارویی، موسیلاژ

توضیحات بیشتر