دانلود word ارزيابي تاثير کشت مخلوط ارقام بر خصوصيات زراعي و عملكرد گندم (.Triticum aestivum L)

لینک دانلود

 دانلود word ارزيابي تاثير کشت مخلوط ارقام بر خصوصيات زراعي و عملكرد گندم (.Triticum aestivum L) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word ارزيابي تاثير کشت مخلوط ارقام بر خصوصيات زراعي و عملكرد گندم (.Triticum aestivum L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word ارزيابي تاثير کشت مخلوط ارقام بر خصوصيات زراعي و عملكرد گندم (.Triticum aestivum L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word ارزيابي تاثير کشت مخلوط ارقام بر خصوصيات زراعي و عملكرد گندم (.Triticum aestivum L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :9

به منظور ارزیابی تاثیر کشت مخلوط بر خصوصیات زراعی و عملكرد ارقام گندم (.Triticum aestivum L)، آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار در شهرستان مه ولات خراسان رضوی انجام شد. تیمارها شامل کشت خالص پنج رقم رایج و توصیه شده گندم پیشتاز، فلات، شیراز، توس و قدس و کشت مخلوط دو رقم فلات با پیشتاز، مخلوط سه رقم فلات، پیشتاز و شیراز، مخلوط چهار رقم فلات، شیراز، قدس و توس و همچنین مخلوط پنج رقم فلات، شیراز، پیشتاز، قدس و توس به نسبت مساوی از هر رقم بود. صفات اندازه گیری شده شامل عملکرد دانه، بیولوژیک و اجزاء عملكرد، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، طول سنبله و همچنین نسبت برابری زمین بر اساس عملکرد دانه و بیولوژیک کشت های مخلوط بودند. نتایج آنالیز واریانس داده ها نشان داد که اثر كشت مخلوط بر تمام صفات مورد بررسی گندم معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه در تیمار کشت مخلوط دو رقم فلات و پیشتاز با مقدار 5425 کیلوگرم در هکتار بود. تیمارهای مخلوط در مقایسه با تیمارهای خالص تا 55 درصد برای عملکرد دانه و تا 32 درصد برای عملکرد بیولوژیک برتری داشتند. در تیمار مخلوط پنج رقم، کاهش 21 درصدی فقط برای عملکرد دانه در مقایسه با میانگین تیمارهای خالص مشاهده شد. بیشترین نسبت برابری زمین در عملکرد دانه و بیولوژیک در کشت مخلوط دو رقم و کمترین آنها در کشت مخلوط پنج رقم حاصل شد.
كلید واژه: رقابت بین گونه ای، کشت خالص، نسبت برابری زمین

توضیحات بیشتر