دانلود word اثر تراکم هاي مختلف کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و لوبيا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) بر عملکرد دو گونه زراعي و زيست توده علف هاي هرز

لینک دانلود

 دانلود word اثر تراکم هاي مختلف کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و لوبيا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) بر عملکرد دو گونه زراعي و زيست توده علف هاي هرز دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر تراکم هاي مختلف کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و لوبيا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) بر عملکرد دو گونه زراعي و زيست توده علف هاي هرز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر تراکم هاي مختلف کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و لوبيا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) بر عملکرد دو گونه زراعي و زيست توده علف هاي هرز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر تراکم هاي مختلف کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و لوبيا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) بر عملکرد دو گونه زراعي و زيست توده علف هاي هرز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :17

به منظور بررسی سودمندی كشت مخلوط ذرت (.Zea mays L) و لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) و ارزیابی تاثیر آن بر عملکرد و زیست توده علف های هرز، آزمایشی در سال زراعی 89 - 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی- شهرستان نقده، در قالب آزمایش فاكتوریل با طرح پایه بلوك های كامل تصادفی در سه تكرار و پانزده تیمار انجام شد. تیمارها شامل سه تراكم کشت خالص ذرت (5، 7 و 9 بوته در مترمربع)، سه تراكم کشت خالص لوبیا (45، 55 و 65 بوته در مترمربع) و نه ترکیب تیماری برای کشت مخلوط از هر دو گونه بودند. كشت مخلوط به روش افزایشی انجام شد. نتایج نشان داد که، اثر تراکم ذرت و لوبیا قرمز بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی ذرت و لوبیا قرمز در مترمربع معنی دار بود. اثر سیستم کشت روی زیست توده علف های هرز معنی دار شد. کمترین زیست توده علف های هرز در کشت های مخلوط ذرت و لوبیا قرمز و بیشترین زیست توده علف های هرز در کشت های خالص مشاهده شد. ارزیابی نسبت برابری زمین، نسبت برابری زمین استاندارد و مجموع ارزش نسبی نشان داد که تمامی تیمارهای کشت مخلوط ذرت و لوبیا قرمز بر کشت خالص آنها برتری دارد. بالاترین نسبت برابری زمین (1.41) و نسبت برابری زمین استاندارد (1.41)، در تراكم پنج بوته ذرت با تراکم 55 بوته لوبیا قرمز و بالاترین مجموع ارزش نسبی (1.58) در تركیب تیماری کشت های مخلوط هفت و 55 بوته ذرت و لوبیا قرمز در مترمربع حاصل شد. این دو ترکیب کشت مخلوط در شرایط این آزمایش در حدود 58 درصد افزایش درآمد ناخالص را نسبت به کشت خالص این دو گونه دارا بوده است که نشاندهنده سودمندی کشت مخلوط است.
كلید واژه: علف هرز، کشت مخلوط، مجموع ارزش نسبی، نسبت برابری زمین، نسبت برابری زمین استاندارد

توضیحات بیشتر