دانلود word اثر خاك ورزي و مديريت بقاياي گياهي جو (.Hordeum vulgare L) بر ويژگي هاي خاك و ذرت علوفه اي (.Zea mays L)

لینک دانلود

 دانلود word اثر خاك ورزي و مديريت بقاياي گياهي جو (.Hordeum vulgare L) بر ويژگي هاي خاك و ذرت علوفه اي (.Zea mays L) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثر خاك ورزي و مديريت بقاياي گياهي جو (.Hordeum vulgare L) بر ويژگي هاي خاك و ذرت علوفه اي (.Zea mays L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثر خاك ورزي و مديريت بقاياي گياهي جو (.Hordeum vulgare L) بر ويژگي هاي خاك و ذرت علوفه اي (.Zea mays L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثر خاك ورزي و مديريت بقاياي گياهي جو (.Hordeum vulgare L) بر ويژگي هاي خاك و ذرت علوفه اي (.Zea mays L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :12

به منظور بررسی روش خاك ورزی اولیه و مدیریت بقایای گیاهی گیاهی جو (Hordeum vulgare L.) بر ویژگی های خاك و ذرت علوفه ای (Zea mays L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با هفت تیمار و سه تكرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل (1) آتش زدن كاه و كلش باقیمانده، شخم، دیسك و فاروئر، (2) جمع آوری و انتقال كاه و كلش به بیرون از زمین، شخم، دیسك و فاروئر، (3) شخم، دیسك و فاروئر، (4) استفاده از ساقه خرد كن، شخم، دیسك و فاروئر، (5) ساقه خرد كن، شخم، دیسك، 50 كیلوگرم در هكتار كود نیتروژنه اوره و فاروئر، (6) ساقه خرد كن، شخم، دیسك، 100 كیلوگرم در هكتار كود نیتروژنه اوره و فاروئر و (7) ساقه خرد كن، شخم، دیسك، 50 كیلوگرم در هكتار كود نیتروژنه اوره و 10 تن كود دامی و فاروئر بود. نتایج نشان داد كه تیمارها تاثیر معنی داری بر نیتروژن، پتاسیم، فسفر خاك، وزن مخصوص ظاهری خاك، نقطه پژمردگی، ظرفیت زراعی و ظرفیت نگهداری آب خاك داشتند. بالاترین میزان نیتروژن (2.57%) و فسفر (0.32%) برگ از تیمار هفت حاصل شد و بیشترین مقادیر پتاسیم برگ 1.72% و 1.60% به ترتیب از تیمارهای هفت و شش بدست آمد. بالاترین عملكرد ذرت معادل 47.65 تن در هكتار از تیمار هفت حاصل شد كه با تیمار شش با عملكرد 46.16 تن در هكتار تفاوت معنی داری نداشت. بنابراین بهترین روش تهیه بستر كاشت برای كسب بالاترین عملكرد ذرت در هكتار استفاده از ساقه خرد كن، شخم، دیسك، 50 كیلوگرم در هكتار اوره، 10 تن در هكتار كود دامی و فاروئر قبل از كاشت ذرت بود.
كلید واژه: عناصر غذایی، ماده آلی، نیتروژن

توضیحات بیشتر