دانلود word پاسخ خصوصيات رشدي ذرت (.Zea mays L) به رقابت علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L)

لینک دانلود

 دانلود word پاسخ خصوصيات رشدي ذرت (.Zea mays L) به رقابت علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word پاسخ خصوصيات رشدي ذرت (.Zea mays L) به رقابت علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word پاسخ خصوصيات رشدي ذرت (.Zea mays L) به رقابت علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word پاسخ خصوصيات رشدي ذرت (.Zea mays L) به رقابت علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :13

به منظور ارزیابی تاثیر زمان نسبی سبز شدن سلمه تره (Chenopodium album L.) بر خصوصیات مورفولوژیك و فیزیولوژیك ذرت دانه ای (Zea mays L.) رقم سینگل كراس 704 در سطوح مختلف تراكم این علف هرز، آزمایشی به صورت كرت های خرد شده در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار در سال زراعی 85-1384در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. زمان سبز شدن سلمه تره با سه سطح 14 روز زودتر، هفت روز زودتر و همزمان با ذرت به عنوان فاكتور اصلی و تراكم این علف هرز با شش سطح صفر، 4، 8، 12، 16 و 20 بوته در مترمربع به عنوان فاكتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد كه ارتفاع، شاخص سطح برگ و مقدار ماده خشك ذرت با ظهور هر چه زودتر و افزایش تراكم سلمه تره كاهش یافت. در مقابل، هر چه زمان ظهور سلمه تره نسبت به ذرت جلوتر بود، شاخص سطح برگ و ماده خشك علف هرز بخصوص در تراكم های بالا، بیشترین مقدار را داشت. با وجودیكه افزایش تراكم علف هرز سلمه تره باعث كاهش خصوصیات اندازه گیری شده در ذرت شد، ولی روند كاهش در تراكم های بالای این علف هرز معنی دار نبود. در مجموع با توجه به شیب كاهشی می توان اظهار داشت كه زمان سبز شدن سلمه تره نسبت به تراكم آن تاثیر بیشتری بر رشد ذرت دارد و به ازای تعداد روزهای سبز شدن زودهنگام علف هرز نسبت به ذرت، توان رقابتی ذرت كاهش یافته و افت شدیدی در رشد آن مشاهده خواهد شد.
كلید واژه: تراکم، زمان نسبی سبز شدن، زیست توده، سطح برگ

توضیحات بیشتر