دانلود word پيامدهاي حاصل از مديريت متفاوت پسماند گياه جو (.Hordeum vulgare L) بر شاخص هاي كربن زيست توده ميكروبي، كربن آلي و نيتروژن كل در خاك

لینک دانلود

 دانلود word پيامدهاي حاصل از مديريت متفاوت پسماند گياه جو (.Hordeum vulgare L) بر شاخص هاي كربن زيست توده ميكروبي، كربن آلي و نيتروژن كل در خاك دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word پيامدهاي حاصل از مديريت متفاوت پسماند گياه جو (.Hordeum vulgare L) بر شاخص هاي كربن زيست توده ميكروبي، كربن آلي و نيتروژن كل در خاك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word پيامدهاي حاصل از مديريت متفاوت پسماند گياه جو (.Hordeum vulgare L) بر شاخص هاي كربن زيست توده ميكروبي، كربن آلي و نيتروژن كل در خاك،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word پيامدهاي حاصل از مديريت متفاوت پسماند گياه جو (.Hordeum vulgare L) بر شاخص هاي كربن زيست توده ميكروبي، كربن آلي و نيتروژن كل در خاك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بوم شناسي كشاورزي

تعداد صفحات :14

ریزجانداران خاك از عوامل مهم چرخه عناصر غذایی و جریان انرژی در خاك اند كه تا اندازه زیادی نسبت به تغییرهای محیط حساس می باشند. بنابراین از زیست توده میكروبی خاك می توان به عنوان شاخصی برای بررسی اثرات تنش ها بر خاك و ریزجانداران استفاده كرد. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مدیریت مقدار پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L.)، سوزاندن آن، كود نیتروژن و خاك ورزی بر كربن زیست توده میكروبی و وضعیت كربن آلی و نیتروژن كل در یك دوره 90 روزه بوده است. آزمایش به صورت فاكتوریل در قالب طرح كاملا تصادفی انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح كاه و كلش جو (3 و 6 تن در هكتار)، دو سطح سوزاندن (نسوزاندن و سوزاندن)، دو سطح كود اوره (صفر و 125 كیلوگرم در هكتار) و دو سطح خاك ورزی (بدون خاك ورزی و با خاك ورزی) بودند. نتایج آزمایش نشان داد افزودن مقدار 6 تن در هكتار پسماند جو مقادیر كربن آلی، نیتروژن كل و كربن زیست توده میكروبی را نسبت به تیمار 3 تن در هكتار به طور معنی داری افزایش داد. در حالی كه سوزاندن كاه و كلش به كاهش معنی دار همه پارامترها منجر گردید. انجام خاك ورزی نیز موجب كاهش معنی دار كربن آلی و كربن زیست توده میكروبی شد اما بر نیتروژن كل خاك بی تاثیر بود. كود نیتروژن بر كربن زیست توده میكروبی هیچ تاثیری نداشت، در حالی كه كاربرد اوره بر كربن آلی و نیتروژن كل خاك تاثیر مثبت و افزایشی داشت. این مطالعه نشان داد كه شیوه بدون خاك ورزی و همراه با حفظ پسماند گیاهی در سطح 6 تن در هكتار و روش بدون سوزاندن موثرترین نوع مدیریت در حفظ و افزایش مقادیر كربن آلی خاك، كربن زیست توده میكروبی و نیتروژن كل بودند.
كلید واژه: سوزاندن، خاک ورزی، کود اوره، ریزجانداران خاک

توضیحات بیشتر