دانلود word بررسي رابطه بين خلاقيت با خودکارآمدي رايانه اي در دانشجويان کارشناسي رشته تکنولوژي آموزشي دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي

لینک دانلود

 دانلود word بررسي رابطه بين خلاقيت با خودکارآمدي رايانه اي در دانشجويان کارشناسي رشته تکنولوژي آموزشي دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي رابطه بين خلاقيت با خودکارآمدي رايانه اي در دانشجويان کارشناسي رشته تکنولوژي آموزشي دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي رابطه بين خلاقيت با خودکارآمدي رايانه اي در دانشجويان کارشناسي رشته تکنولوژي آموزشي دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي رابطه بين خلاقيت با خودکارآمدي رايانه اي در دانشجويان کارشناسي رشته تکنولوژي آموزشي دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ابتكار و خلاقيت در علوم انساني

تعداد صفحات :32

فراگیر شدن استفاده از رایانه ها، ضرروت توجه به خلاقیت و تاثیر آن بر خودکارآمدی دانشجویان از عوامل مهم در موفقیت دانشجویان و دانش آموزان می باشد. از این تحقیق بررسی رابطه بین خلاقیت و خودکارآمدی رایانه ای در بین دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان روزانه و شبانه کارشناسی رشته تکنولوژی آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی می باشند که نمونه آماری پژوهش موردنظر به تعداد 159 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای در دسترس انتخاب شدند ابزار مورد استفاده در این تحقیق آزمون خلاقیت عابدی و پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی رایانه ای مورفی، کوور و اوون بود که به شیوه همبستگی اجرا شد. یافته های این پژوهش نشان داد که 1. بین خلاقیت و خودکارآمدی رایانه ای، رابطه معناداری وجود دارد؛ 2. بین سیالی و خودکارآمدی رایانه ای رابطه معناداری وجود دارد؛ 3. بین ابتکار و خودکارآمدی رایانه ای رابطه معناداری وجود دارد؛ 4. بین انعطاف پذیری و خودکارآمدی رایانه ای رابطه معناداری وجود دارد؛ 5. بین بسط و خودکارآمدی رایانه ای رابطه معناداری وجود دارد؛ 6. بین دختران و پسران در مورد میزان رابطه بین خلاقیت و خودکارآمدی رایانه ای تفاوت معناداری وجود ندارد؛ 7. میزان این رابطه در دانشجویان ترم های بالاتر تحصیلی بیشتر از دانشجویان ترم های پایین تر است. به طور کلی نتایج این پژوهش در بخش های مختلف آن نشان دهنده رابطه بالای بین خلاقیت و خودکارآمدی رایانه ای بود و همچنین مشاهده شد که در این مورد بین دختران و پسران دانشجو تفاوت معناداری وجود ندارد و همچنین میزان این رابطه در میان دانشجویان ترم های هشتم، هفتم و پنجم تحصیلی بالاتر از دانشجویان ترم های دوم، سوم و ششم تحصیلی، بود و این یافته ها تا حدود زیادی نیز با نتایج سایر پژوهش های انجام شده، مطابقت داشت.
كلید واژه: خلاقیت، خودکارآمدی، رایانه، خودکارآمدی رایانه

توضیحات بیشتر