دانلود word مدل سازي مطلوبيت رويشگاه .Eurotia ceratoides (L.) C.A.M با كاربرد روش تحليل عاملي آشيان بوم شناختي (ENFA) در مراتع شمال شرق سمنان

لینک دانلود

 دانلود word مدل سازي مطلوبيت رويشگاه .Eurotia ceratoides (L.) C.A.M با كاربرد روش تحليل عاملي آشيان بوم شناختي (ENFA) در مراتع شمال شرق سمنان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word مدل سازي مطلوبيت رويشگاه .Eurotia ceratoides (L.) C.A.M با كاربرد روش تحليل عاملي آشيان بوم شناختي (ENFA) در مراتع شمال شرق سمنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word مدل سازي مطلوبيت رويشگاه .Eurotia ceratoides (L.) C.A.M با كاربرد روش تحليل عاملي آشيان بوم شناختي (ENFA) در مراتع شمال شرق سمنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word مدل سازي مطلوبيت رويشگاه .Eurotia ceratoides (L.) C.A.M با كاربرد روش تحليل عاملي آشيان بوم شناختي (ENFA) در مراتع شمال شرق سمنان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مرتع

تعداد صفحات :14

گونه Eurotia ceratoides (L.) C.A.M از گیاهان مهم و باارزش مرتعی است كه اغلب به صورت گونه همراه و به ندرت به عنوان گونه غالب در مراتع مشاهده می شود و اهمیت زیادی در حفاظت خاك و تولید علوفه دام ها دارد. تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی روش تجزیه چندمتغیره برای مطالعه توزیع جغرافیایی گونه ها تنها در مقیاس داده های حضور و عوامل محیطی در منطقه شمال شرق سمنان با استفاده از روش های میانیابی و Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) است. برای این منظور از داده های مكانی حضور این گونه به عنوان مكان های مناسب بالفعل برای رویش آن و بررسی شرایط محیطی (خاك و پستی و بلندی) این مناطق برای شناسایی نیازهای رویشگاهی آن استفاده شد. برای نمونه برداری از پوشش گیاهی در هر تیپ رویشی، 3 ترانسكت 750 متری مستقر و در هر ترانسكت 15 پلات با فواصل50 متر مستقر شد. در این مطالعه، اندازه پلات به روش سطح حداقل برای رویشگاه های شمال شرق سمنان تعیین شد. در هر تیپ رویشی با توجه به تغییرات پوشش گیاهی و عوامل محیطی در 6 پروفیل از دو عمق 2-0 و 80-20 سانتی متر، نمونه برداری از خاك انجام شد و مختصات جفرافیایی مناطقی كه گونه E. ceratoides حضور داشت با GPS تعیین شد. با وارد كردن لایه های اطلاعاتی در مدل مناسب و اعمال تجزیه های آماری مورد نیاز در نرم افزار BIOMAPPER، نقشه رویشگاه های بالقوه این گونه ایجاد شد. نتایج نشان داد كه 15000 هكتار معادل 20 درصد از كل سطح منطقه رویشگاه بالقوه گونه E. ceratoides به شمار می رود. برای بررسی صحت این مدل از نمایه Boyce استفاده شد و میزان صحت مدل برابر با 93.2 درصد ارزیابی شد. میزان تطابق نقشه تهیه شده با نقشه واقعی پوشش گیاهی نیز با استفاده از ضریب كاپا محاسبه شد كه نشان دهنده تطابق خوبی بود (ضریب كاپای 0.85). بررسی ویژگی های رویشگاهی گونه E. ceratoides و مطالعه عوامل حاشیه گزینی و تخصص گرایی نشان داد كه این گونه در مناطق با اسیدیته 7.8-8، هدایت الكتریكی 0.17-0.26 دسی زیمنس بر متر، بافت لومی- شنی و در ارتفاع 2200-16000 متر از سطح دریا پراكنده است.
كلید واژه: Eurotia ceratoides، شمال شرق سمنان، تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی، مدل سازی

توضیحات بیشتر