دانلود word به کارگيري مدل بلوغ قابليت هاي بازاريابي به منظور ارزيابي فرآيندهاي بازاريابي در شرکت ايران ترانسفو

لینک دانلود

 دانلود word به کارگيري مدل بلوغ قابليت هاي بازاريابي به منظور ارزيابي فرآيندهاي بازاريابي در شرکت ايران ترانسفو دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word به کارگيري مدل بلوغ قابليت هاي بازاريابي به منظور ارزيابي فرآيندهاي بازاريابي در شرکت ايران ترانسفو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word به کارگيري مدل بلوغ قابليت هاي بازاريابي به منظور ارزيابي فرآيندهاي بازاريابي در شرکت ايران ترانسفو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word به کارگيري مدل بلوغ قابليت هاي بازاريابي به منظور ارزيابي فرآيندهاي بازاريابي در شرکت ايران ترانسفو :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بازاريابي نوين

تعداد صفحات :25

در این پژوهش، مدل بلوغ بازاریابی در شرکت ایران ترانسفو استفاده شده است. به این منظور، مدل بلوغ فرآیندی پنج سطحی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش شرکت ایران ترانسفو است و به دلیل کوچک بودن حجم جامعه آماری و دسترسی به آن، تمامی جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و به عبارتی، از روش سرشماری برای نمونه گیری استفاده شده است. در این تحقیق از 11 پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده و روایی آن به وسیله روایی محتوا و پایایی آن به وسیله ضریب آلفای کرانباخ تایید شده است. نتایج نشان داد که از فرآیندهای بازاریابی مورد بررسی، هیچ کدام در سطوح پنجم و چهارم قرار ندارند، در حالی که از یازده فرآیند مورد بررسی، هشت فرآیند در سطح سوم و سه فرآیند در سطح دوم قرار دارند.
كلید واژه: بازاریابی، مدل بلوغ قابلیت های بازاریابی، فرآیندهای بازاریابی

توضیحات بیشتر