دانلود word بررسي تاثير عوامل پستي و بلندي و خاك بر ساختار پوشش گياهي در نيمرخ شمالي اشترانكوه (استان لرستان)

لینک دانلود

دانلود word بررسي تاثير عوامل پستي و بلندي و خاك بر ساختار پوشش گياهي در نيمرخ شمالي اشترانكوه (استان لرستان) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي تاثير عوامل پستي و بلندي و خاك بر ساختار پوشش گياهي در نيمرخ شمالي اشترانكوه (استان لرستان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي تاثير عوامل پستي و بلندي و خاك بر ساختار پوشش گياهي در نيمرخ شمالي اشترانكوه (استان لرستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي تاثير عوامل پستي و بلندي و خاك بر ساختار پوشش گياهي در نيمرخ شمالي اشترانكوه (استان لرستان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مرتع

تعداد صفحات :12

این تحقیق به بررسی عوامل پستی و بلندی و خاک موثر بر ساختار پوشش گیاهی در دامنه شمالی اشترانکوه می پردازد. حوزه چال کبود در این منطقه با داشتن بیشترین اختلاف ارتفاع و وجود شرایط پستی و بلندی و تنوع گونه های گیاهی برای انجام این تحقیق انتخاب شد. 19 طبقه ارتفاعی با اختلاف ارتفاع 100 متر تعیین و در هر طبقه ارتفاعی 4 ترانسکت 200 متری شامل 2 ترانسکت عمودی و 2 ترانسکت افقی مستقر و در امتداد هر ترانسکت 8 کوادرات برای نمونه برداری برداشت شد. با توجه به اینکه تاثیر عوامل زمین شناسی، توپوگرافی، اقلیم و موجودات زنده طی گذشت زمان در خصوصیات خاک پدیدار می شود، بنابراین یکی از عوامل مهم و موثر بر پراکنش پوشش گیاهی خصوصیات خاک است. در هر طبقه ارتفاعی در واحدهای همگن پروفیل خاک حفر و عوامل خاکی اندازه گیری شد. در هر طبقه ارتفاعی عامل شدت چرا نیز تعیین شد. پوشش گیاهی با به کارگیری روش تجزیه و تحلیل دوطرفه گونه های شاخص (TWINSPAN) طبقه بندی و 14 تیپ گیاهی در پروفیل ارتفاعی منطقه تفکیک شد. با استفاده از روش تطبیقی قوس گیری (DCA) گونه های گیاهی و سایت های نمونه برداری به ترتیب در 4 و 6 گروه مشابه رسته بندی شدند. به منظور بررسی تاثیر عوامل خاک و پستی و بلندی بر پوشش گیاهی از روش تجزیه تطبیقی متعارف (CCA) استفاده شد و میزان همبستگی هر یک از عوامل محیطی با حضور گونه های گیاهی به دست آمد. نتایج نشان داد عوامل خاکی بیشترین تاثیر را در پراکنش و استقرار گونه های گیاهی در منطقه مورد مطالعه دارند و عوامل ارتفاع، شیب و شدت چرا به ترتیب در درجه اهمیت بعدی قرار دارند.
كلید واژه: عوامل محیطی، گروه های بوم شناختی، رسته بندی، تجزیه تطبیقی متعارفی (CCA)، اشترانکوه

توضیحات بیشتر