دانلود word بررسي و ارزيابي تاثير شرايط ماشين (فرز) کاري (CNC) بر کيفيت سطح چوب پالونيا

لینک دانلود

دانلود word بررسي و ارزيابي تاثير شرايط ماشين (فرز) کاري (CNC) بر کيفيت سطح چوب پالونيا دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي و ارزيابي تاثير شرايط ماشين (فرز) کاري (CNC) بر کيفيت سطح چوب پالونيا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي و ارزيابي تاثير شرايط ماشين (فرز) کاري (CNC) بر کيفيت سطح چوب پالونيا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي و ارزيابي تاثير شرايط ماشين (فرز) کاري (CNC) بر کيفيت سطح چوب پالونيا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : صنايع چوب و كاغذ ايران

تعداد صفحات :17

این تحقیق با هدف ارزیابی مشخصه های (پارامترهای) تاثیرگذار بر کیفیت سطح چوب پالونیا در فرآیند ماشین کاری CNC انجام گرفت. به همین منظور چوب مورد نیاز از گرده بینه های پالونیای موجود در کارگاه دانشکده چوب و کاغذ تهیه شد. سپس به کمک اره نواری برش های اولیه انجام گرفت. به منظور خشک کردن نمونه ها در هوای آزاد، الوارها در فضای سرپوشیده داراب بندی شدند. در نهایت نمونه ها به ابعاد 2.5x10x15سانتیمتر تبدیل و برای برشکاری با دستگاه CNC آماده شدند. پنج عامل متغیر لحاظ شده در این تحقیق به صورت زیر در نظر گرفته شد: شتاب برش در 2 سطح 15.07و 8.37 متر در ثانیه، شتاب تغذیه در دو سطح 6 و 12 متر در دقیقه، عمق برش در دو سطح 1 و 5 میلیمتر، روش کار به دو صورت همراه و مقابل و الگوی برش به دو صورت در جهت مماسی و شعاعی. ناهمواری سطح لبه نمونه های برش خورده با استفاده از روش نیمرخ سنجی (پروفیلومتری) و بر پایه استاندارد 13565 ISO اندازه گیری شد. به منظور ارزیابی کیفیت سطح از مشخصه های میانگین(Ra) ، بیشینه(Rmax) ، عمق بیشینه زیر خط میانگین (Rv) و ارتفاع بیشینه بالای خط میانگین (Rp) استفاده شد. میزان تاثیر مشخصه های مورد بررسی، بوسیله آزمون فاکتوریل شکسته، در قالب طرح کاملا تصادفی با %95 اطمینان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شتاب برش، روش کار و شتاب تغذیه بر کیفیت سطح ایجاد شده پس از برش موثر بود یا به عبارت دیگر اثر معنی داری بر مشخصه های زبری سطح داشت. بدین صورت که با افزایش شتاب برشی و کاهش شتاب تغذیه مقادیر مشخصه های زبری کاهش یافت و باعث افزایش کیفیت سطح شد. روش کار مقابل باعث افزایش مقادیر مشخصه های زبری و در نهایت افزایش زبری سطح نمونه ها شده است. البته شایان ذکر است روش کار در مقایسه با دیگر مشخصه های برشی تاثیر بیشتری بر زبری سطح داشته است. دیگر عامل های مورد ارزیابی نیز به طور مستقل در سطح 95 درصد تاثیر معنی داری بر مشخصه های زبری نداشته اند. در نهایت برای دستیابی به کیفیت سطح بهینه در این تحقیق، شتاب برش 15.07 متر در ثانیه، شتاب تغذیه 6 متر در دقیقه، روش کار همراه و عمق برش 1 میلیمتر در مقطع مماسی پیشنهاد شد.
كلید واژه: فرزکاری، شتاب برشی، شتاب تغذیه، نیمرخ سنجی، زبری سطح

توضیحات بیشتر