دانلود word بررسي امكان برآورد توليد علوفه خشك گونه .Sphaerocoma aucheri Boiss با استفاده از برخي ويژگي هاي رويشي

لینک دانلود

 دانلود word بررسي امكان برآورد توليد علوفه خشك گونه .Sphaerocoma aucheri Boiss با استفاده از برخي ويژگي هاي رويشي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي امكان برآورد توليد علوفه خشك گونه .Sphaerocoma aucheri Boiss با استفاده از برخي ويژگي هاي رويشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي امكان برآورد توليد علوفه خشك گونه .Sphaerocoma aucheri Boiss با استفاده از برخي ويژگي هاي رويشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي امكان برآورد توليد علوفه خشك گونه .Sphaerocoma aucheri Boiss با استفاده از برخي ويژگي هاي رويشي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مرتع

تعداد صفحات :9

با توجه به اینكه اندازه گیری مستقیم تولید از طریق قطع گونه های گیاهی رویشی مخرب و پرهزینه است، از این رو تحقیق حاضر به منظور برآورد تولید علوفه خشك گونه گریشهك (.Sphaerocoma aucheri Boiss) بر اساس پارامترهای رویشی (شامل سطح پوشش تاجی، قطر كوچك تاج، قطر بزرگ تاج، متوسط قطر تاج و ارتفاع) انجام شد. جمع آوری داده های مربوط به تولید علوفه خشك و متغیرهای وابسته از 50 پایه گیاهی از یك قرق 4 ساله در استان هرمزگان، به صورت تصادفی در امتداد 5 ترانسكت انجام شد. پس از اطمینان از عدم وجود داده های پرت، برای تجزیه و تحلیل از روش تجزیه رگرسیون چندمتغیره گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد كه 0.77 تغییرات تولید با تغییرات درصد پوشش گونه ساحلی مورد مطالعه قابل توجیه است. در رابطه رگرسیونی ضریب سطح تاج پوشش گیاهی برابر با 3.192 و مقدار عدد ثابت برابر با 6.283 حاصل شد. با توجه به اعتبارسنجی مدل، امكان برآورد تولید گونه گریشهك از طریق روش غیرمخرب اندازه گیری پوشش تاجی آن وجود دارد.
كلید واژه: تولید علوفه، درصد پوشش، مدل رگرسیونی، Sphaerocoma aucheri، هرمزگان

توضیحات بیشتر