دانلود word تاثير پتاسيم و شوري بر برخي خصوصيات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي پسته در محيط پرليت

لینک دانلود

دانلود word تاثير پتاسيم و شوري بر برخي خصوصيات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي پسته در محيط پرليت دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word تاثير پتاسيم و شوري بر برخي خصوصيات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي پسته در محيط پرليت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word تاثير پتاسيم و شوري بر برخي خصوصيات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي پسته در محيط پرليت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word تاثير پتاسيم و شوري بر برخي خصوصيات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي پسته در محيط پرليت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)

تعداد صفحات :14

به منظور بررسی تاثیر پتاسیم و شوری بر برخی پارامترهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی پسته (رقم بادامی زرند)، آزمایشی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور شوری (صفر، 100 و 200 میلی مولار کلریدسدیم) و پتاسیم (صفر و 1 میلی مولار پتاسیم از منبع نیترات پتاسیم) در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار در محیط پرلیت انجام شد. جهت بررسی غلظت پرولین و قندهای احیاءکننده در دو زمان مختلف (سه و شش روز پس از اعمال شوری) طرح به صورت فاکتوریل اسپلیت با سه تکرار تجزیه گردید و در آن شوری× پتاسیم به عنوان فاکتور اصلی در قالب طرح کاملا تصادفی و زمان به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نمونه برداری های مربوط به غلظت پرولین و قندهای احیاءکننده، سه و شش روز پس از اعمال شوری انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد، با افزایش شوری (کلرید سدیم) از صفر به 100 میلی مولار، وزن خشک اندام هوایی و ریشه به ترتیب حدود 17 و 15 درصد افزایش معنی داری یافت. با افزایش پتاسیم از صفر به 1 میلی مولار، وزن خشک اندام هوایی از 0.885 به 1.007 گرم در هر گلدان رسید. کاربرد 1 میلی مولار پتاسیم، ارتفاع گیاه و تعداد برگ را به طور معنی داری افزایش داد. افزایش شوری موجب افزایش معنی دار سدیم و کاهش منیزیم گیاه گردید. غلظت پرولین و قندهای احیاءکننده سه روز پس از اعمال شوری افزایش معنی داری حاصل نمود در حالی که پتاسیم غلظت پرولین را کاهش داد. هم چنین، عامل زمان به طور معنی داری غلظت قندهای احیاءکننده را تحت تاثیر قرار داد به طوری که با گذشت 72 ساعت غلظت قندهای احیاءکننده کاهش معنی داری حاصل نمود اما در مورد غلظت پرولین این گونه نبود.
كلید واژه: پتاسیم، شوری، پرلیت، پرولین، قندهای احیا کننده

توضیحات بیشتر