دانلود word بررسي ميزان تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي بر تمايل به خروج دام از جنگل هاي استان مازندران (مطالعه موردي جنگل هاي شهرستان ساري)

لینک دانلود

دانلود word بررسي ميزان تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي بر تمايل به خروج دام از جنگل هاي استان مازندران (مطالعه موردي جنگل هاي شهرستان ساري) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي ميزان تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي بر تمايل به خروج دام از جنگل هاي استان مازندران (مطالعه موردي جنگل هاي شهرستان ساري) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي ميزان تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي بر تمايل به خروج دام از جنگل هاي استان مازندران (مطالعه موردي جنگل هاي شهرستان ساري)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي ميزان تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي بر تمايل به خروج دام از جنگل هاي استان مازندران (مطالعه موردي جنگل هاي شهرستان ساري) :


سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مرتع

تعداد صفحات :14

خروج دام از جنگل های استان مازندران همواره از دغدغه های اساسی سیاستگزاران منابع طبیعی در استان و كشور بوده است. چرای بی رویه دام در مناطق جنگلی استان، منجر به تخریب منابع طبیعی و كاهش چشمگیر پوشش جنگلی شده است. این مطالعه به كمك رویكرد توابع كیفی مانند مدل رگرسیونی لوجیت، به بررسی میزان اثر عوامل اقتصادی- اجتماعی مانند درآمد سالانه، تعداد شغل، بعد خانوار، تجربه دامداری، متغیر حفظ منابع طبیعی، مشاركت در طرح های مرتعداری، میزان رعایت دوره قرق مراتع و میزان تحصیلات دامداران برای خروج دام از جنگل های استان در سال 1388 می پردازد. نتایج نشان داد كه بیشترین كشش در میان متغیرهای موثر به تجربه دامداری مربوط بوده است، به طوری كه با افزایش یك درصدی به تجربه دامداران، احتمال تمایل خروج دام از جنگل های شمال 38.9 درصد افزایش می یابد. بر اساس آماره اثر نهایی، با افزایش هر سال به تجربه دامداران، احتمال خروج دام از جنگل، 029 درصد واحد افزایش خواهد یافت. همچنین، با افزایش هر هزار ریال به درآمد ماهیانه بهره برداران، احتمال خروج دام از جنگل ها نیز 10.00018 واحد افزایش خواهد یافت. با توجه به نتایج، با افزایش هر سال به سال های تحصیل دامداران، احتمال خروج دام، 21 درصد واحد افزایش می یابد. با افزایش هر فرد به تعداد افراد خانوار، احتمال رعایت طرح خروج از جنگل به میزان 49 درصد واحد كاهش می یابد. همچنین، متغیرهای حفظ منابع طبیعی، تمایل به مشاركت در طرح های مرتعداری، میزان رعایت دوره قرق مراتع نیز اثر مثبت و معنی داری بر تمایل دامداران به خروج از جنگل داشته اند.
كلید واژه: دامداران، عوامل اقتصادی- اجتماعی، خروج دام، طرح های مرتعداری

توضیحات بیشتر