دانلود word بررسي پايداري عملكرد علوفه در اكسشن هاي گونه Elymus hispidus با مدل AMMI و ساير روش هاي تجزيه پايداري در دو محيط تنش و بدون تنش

لینک دانلود

دانلود word بررسي پايداري عملكرد علوفه در اكسشن هاي گونه Elymus hispidus با مدل AMMI و ساير روش هاي تجزيه پايداري در دو محيط تنش و بدون تنش دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي پايداري عملكرد علوفه در اكسشن هاي گونه Elymus hispidus با مدل AMMI و ساير روش هاي تجزيه پايداري در دو محيط تنش و بدون تنش کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي پايداري عملكرد علوفه در اكسشن هاي گونه Elymus hispidus با مدل AMMI و ساير روش هاي تجزيه پايداري در دو محيط تنش و بدون تنش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي پايداري عملكرد علوفه در اكسشن هاي گونه Elymus hispidus با مدل AMMI و ساير روش هاي تجزيه پايداري در دو محيط تنش و بدون تنش :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مرتع

تعداد صفحات :13

به منظور بررسی عملكرد علوفه و پایداری عملكرد یازده اكسشن از گونه Elymus hispidus آزمایشی در قالب طرح بلوك های كاملا تصادفی با سه تكرار در دو محیط آبیاری نرمال (بدون تنش) و دیم (تنش) در ایستگاه تحقیقاتی مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه واقع در شهرستان اسلام آباد غرب به مدت دو سال انجام شد. منشاء جمع آوری اكسشن ها مراتع سبلان واقع در استان اردبیل بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس تنوع معنی داری (p<0.01) در بین اكسشن های مورد بررسی و همچنین محیط های مورد مطالعه مشاهده شد. اثر متقابل اكسشن× محیط نیز در سطح 1 درصد معنی دار شد گروهبندی حاصل از آزمون دانكن (p<0.05) و تجزیه خوشه ای، اكسشن های 5-890، 6-890 و 7-890 را به عنوان اكسشن های برتر در یك گروه قرار داد. بر اساس تجزیه AMMI، اولین مولفه اصلی اثر متقابل 97.92 درصد از واریانس اثر متقابل را نشان داد و در سطح یك درصد معنی دار شد، كه بر اساس این مولفه، اكسشن های 6-890، 15-890، 5-890، 9-890، 11-890 و 13-890 بیشترین پایداری و اكسشن 7-890 كمترین پایداری را داشت. با توجه به پارامترهای پایداری ضریب تغییرات محیطی، اكووالانس ریك، واریانس پایداری، ضریب تشخیص و ضریب رگرسیون، اكسشن های 5-890، 6-890، 11-890 و 13-890 بیشترین پایداری و اكسشن 7-890 كمترین میزان پایداری را نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده اكسشن های 5-890 و 6-890 از نظر میانگین عملكرد علوفه خشك و پایداری عملكرد مطلوب بودند و قابل معرفی برای برنامه های اصلاحی در شرایط آب و هوایی استان كرمانشاه است.
كلید واژه: عملکرد، علوفه، پایداری، Elymus hispidus

توضیحات بیشتر