دانلود word بررسي اثر تنش خشكي بر شاخص هاي جوانه زني چهار ژنوتيپ گونه مرتعي Bromus inermis

لینک دانلود

 دانلود word بررسي اثر تنش خشكي بر شاخص هاي جوانه زني چهار ژنوتيپ گونه مرتعي Bromus inermis دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي اثر تنش خشكي بر شاخص هاي جوانه زني چهار ژنوتيپ گونه مرتعي Bromus inermis  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي اثر تنش خشكي بر شاخص هاي جوانه زني چهار ژنوتيپ گونه مرتعي Bromus inermis،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي اثر تنش خشكي بر شاخص هاي جوانه زني چهار ژنوتيپ گونه مرتعي Bromus inermis :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مرتع

تعداد صفحات :8

جوانه زنی یكی از مهمترین مراحل رشد است كه نیاز اولیه و اساسی برای داشتن تراكم مناسب گیاه در مزرعه محسوب می شود .هدف این تحقیق، ارزیابی واكنش ژنوتیپهای مختلف بومی و اصلاح شده ژنوتیپ های گونه Bromus inermis به تنش رطوبتی در مرحله جوانه زنی و تعیین پارامتر و پتانسیل مناسب برای گزینش ارقام متحمل به خشكی بود. تیمارها شامل چهار ژنوتیپ B. inermis (البرز 303، مازندران 3151، فیروزكوه 3966 و اصفهان 200060) و چهار سطح پتانسیل آب (صفر، 3-، 6- و 9- بار) به صورت كرت های خرد شده در قالب بلوك های كامل تصادفی انجام شد. بذرها در داخل پتری دیش و در ژرمیناتور تحت شرایط كنترل شده جوانه زدند. در این پژوهش، ویژگی های درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، ریشه چه و گیاهچه، نسبت ریشه به ساقه، وزن خشك و تر گیاهچه و شاخص بنیه بذر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد كه با افزایش تنش خشكی، به جز نسبت وزن خشك به وزن تر گیاهچه سایر صفات به طور قابل توجهی كاهش یافتند. این كاهش در تمامی صفات مورد ارزیابی در تغییر پتانسیل از 3- به 6- بار حداكثر بود. به طور كلی در میان ژنوتیپ های مورد آزمایش، ژنوتیپ اصفهان (200060) در پتانسیل های مورد مطالعه جوانه زنی مناسبی را نشان داد و از این نظر بر سایر ژنوتیپ ها برتری معنی داری داشت. از پارامترهای مورد ارزیابی، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر بیشترین واكنش را به تغییر پتانسیل آب نشان دادند. در بین سطوح تنش خشكی، پتانسیل های 6- و 9- بار بهترین سطوح برای ارزیابی مقاومت به خشكی بودند.
كلید واژه: بذر، Bromus inermis، تنش خشكی، ژنوتیپ

توضیحات بیشتر