دانلود word بررسي وضعيت مجموعه هاي نسخه هاي خطي و چاپ سنگي مراکز فرهنگي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور و ارائه راهکارهاي مطلوب

لینک دانلود

 دانلود word بررسي وضعيت مجموعه هاي نسخه هاي خطي و چاپ سنگي مراکز فرهنگي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور و ارائه راهکارهاي مطلوب دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word بررسي وضعيت مجموعه هاي نسخه هاي خطي و چاپ سنگي مراکز فرهنگي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور و ارائه راهکارهاي مطلوب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word بررسي وضعيت مجموعه هاي نسخه هاي خطي و چاپ سنگي مراکز فرهنگي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور و ارائه راهکارهاي مطلوب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word بررسي وضعيت مجموعه هاي نسخه هاي خطي و چاپ سنگي مراکز فرهنگي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور و ارائه راهکارهاي مطلوب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : دانش شناسي (علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)

تعداد صفحات :12

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت نسخه های خطی و چاپ سنگی در مراكز فرهنگی وابسته به نهاد كتابخانه های عمومی كشور و ارائه راهكارهای مطلوب برای بهبود وضعیت موجود بود. جامعه پژوهش، 27 کتابخانه دارای نسخه های خطی و 25 کتابخانه دارای مجموعه چاپ سنگی بود.روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای اعتبارسنجی پرسشنامه از روایی محتوایی و به منظور سنجش پایایی آن از روش آزمون مجدد یا بازآزمایی استفاده شد، که ضریب روایی دو آزمون 0.96 محاسبه گردید. از نرم افزار اکسل جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد كه 5883 جلد نسخه خطی و 17029 جلد چاپ سنگی در این کتابخانه ها موجود است. 51 کتابدار در مقاطع مختلف در بخش نسخه های خطی و چاپ سنگی در حاشیه دیگر وظایف در بخش های مختلف کتابخانه های عمومی کشور فعالیت می کنند. 7 درصد کتابخانه ها از دوره های ضمن خدمت بهره جویی داشته اند. 19 درصد کتابخانه ها دما و نور؛ 11 درصد کتابخانه ها رطوبت؛ و 11 درصد کتابخانه ها سیستم های کنترلی دما و رطوبت را بازرسی می کنند. 68.74 درصد نسخه های خطی و 52.31 درصد چاپ سنگی فهرست نویسی شده است. 7 درصد کتابخانه ها در حال دیجیتال سازی محتوا می باشند. 80 درصد کتابخانه ها به صورت دستی و در محل کتابخانه اطلاع رسانی می کنند. 88 درصد کتابخانه ها برای افراد و با شرایط خاص دسترس پذیر بوده و شیوه بازیابی در 76 درصد کتابخانه ها فهرست دستی می باشد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، وضعیت حفاظت، مدیریت، و اشاعه نسخه های خطی و چاپ سنگی در کتابخانه های عمومی کشور در شرایط مناسبی نبوده و نیازمند اهتمام بیشتر مسوولین است. انجام مرمت، دیجیتال سازی محتوا، فهرست نویسی و تهیه بانک های اطلاعاتی، ایجاد دوره های ضمن خدمت، و بهره گیری از کارکنان متخصص از اهم راهکارهای اشاره شده بود.
كلید واژه: چاپ سنگی، کتابخانه های عمومی، کتاب های خطی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور

توضیحات بیشتر