دانلود word اثربخشي رويکرد پذيرش و تعهد درماني در کاهش شدت تجربه درد در زنان مبتلا به اختلال سردرد مزمن

لینک دانلود

 دانلود word اثربخشي رويکرد پذيرش و تعهد درماني در کاهش شدت تجربه درد در زنان مبتلا به اختلال سردرد مزمن دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي رويکرد پذيرش و تعهد درماني در کاهش شدت تجربه درد در زنان مبتلا به اختلال سردرد مزمن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي رويکرد پذيرش و تعهد درماني در کاهش شدت تجربه درد در زنان مبتلا به اختلال سردرد مزمن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي رويکرد پذيرش و تعهد درماني در کاهش شدت تجربه درد در زنان مبتلا به اختلال سردرد مزمن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روان شناسي باليني

تعداد صفحات :16

مقدمه: سردرد تنشی و میگرن شایع ترین نوع سردرد است که موجب افت شدید کارکرد روزانه افراد می شود. از آنجا که دارو درمانی به تنهایی در درمان بسیاری از این بیماران به اندازه کافی مفید نیست، لذا این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد درمانی در کاهش تجربه درد زنان مبتلا به سردرد مزمن انجام گرفت.روش: در این مطالعه که یک کار شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود، نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس و از مراجعه کنندگان به بیمارستان بقیه اله انتخاب شدند که از میان آنها تعداد 30 نفر به تصادف به دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند و بر اساس معیارهای انجمن بین المللی سردرد و با تشخیص قطعی پزشک متخصص مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون، به منظور سنجش میزان و شدت درد آزمودنیهای دو گروه، از پرسشنامه شدت درد و برای سنجش میزان پذیرش درد از پرسشنامه هنجاریابی شده پذیرش درد مزمن استفاده شد. گروه آزمایش تحت آموزش متغیر مستقل قرار گرفت و گروه کنترل، هیچ گونه درمانی را دریافت نکرد. در مرحله پس آزمون روی هر دو گروه مجددا پرسشنامه های فوق اجرا شد. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج پژوهش به خوبی نشان داد که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در کاهش تجربه درد در زنان مبتلا به سردرد مزمن موثر بوده است.نتیجه گیری: نتایج بر اهمیت این مداخلات در بیماری های روان تنی و ارائه افق های جدید در مداخلات بالینی تاکید دارد.
كلید واژه: پذیرش و تعهد درمانی، سردرد تنشی، درد مزمن

توضیحات بیشتر