دانلود word اثربخشي رفتار درماني ديالکتيکي بر تصوير بدني و خودکارآمدي در دختران مبتلا به پرخوري عصبي

لینک دانلود

 دانلود word اثربخشي رفتار درماني ديالکتيکي بر تصوير بدني و خودکارآمدي در دختران مبتلا به پرخوري عصبي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي رفتار درماني ديالکتيکي بر تصوير بدني و خودکارآمدي در دختران مبتلا به پرخوري عصبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي رفتار درماني ديالکتيکي بر تصوير بدني و خودکارآمدي در دختران مبتلا به پرخوري عصبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي رفتار درماني ديالکتيکي بر تصوير بدني و خودکارآمدي در دختران مبتلا به پرخوري عصبي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روان شناسي باليني

تعداد صفحات :12

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین دانلود word اثربخشي رفتار درماني ديالکتيکي بر تصوير بدني و خودکارآمدي در دختران مبتلا به پرخوري عصبي بود.روش: این پژوهش به صورت شبه تجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه پژوهش 40 آزمودنی بود که از میان دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای پرخوری عصبی شهر اردبیل انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش (رفتار درمانی دیالکتیکی) و لیست انتظار گمارده شدند. گروه آزمایش در 12 جلسه به صورت گروهی تحت رفتار درمانی دیالکتیکی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه عادات خوردن، پرسشنامه تصویر بدنی منفی و مقیاس خودکارآمدی استفاده شد. داده های پژوهش با روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیکی علائم پرخوری مرضی و تصویر بدنی منفی را به طور معنی داری کاهش و خودکارآمدی را افزایش می دهد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان کرد که رفتار درمانی دیالکتیکی موجب کاهش پرخوری عصبی، بهبود تصویر بدنی و افزایش خودکارآمدی در افراد تحت درمان شده و استفاده از این روش درمانی برای مبتلایان به پرخوری عصبی در جامعه دختران ایرانی پیشنهاد می شود.
كلید واژه: رفتار درمانی دیالکتیکی، تصویر بدنی، خودکارآمدی، پرخوری عصبی

توضیحات بیشتر