دانلود word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر اضطراب و نگراني افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير

لینک دانلود

 دانلود word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر اضطراب و نگراني افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر اضطراب و نگراني افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر اضطراب و نگراني افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر اضطراب و نگراني افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روان شناسي باليني

تعداد صفحات :12

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی دانلود word اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر اضطراب و نگراني افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير انجام شد.روش: با استفاده از طرح آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری، 18 دانشجوی مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشگاه های شهر تهران که طبق ملاک های راهنمای تشخیصی آماری نسخه چهارم مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بودند به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنیهای دو گروه به پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا و مقیاس اضطراب صفت پاسخ دادند. آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت 16 جلسه تحت درمان فردی قرار گرفتند. در پایان درمان و همچنین یک ماه بعد از درمان آزمودنیهای دو گروه مجددا به پرسشنامه نگرانی و اضطراب صفت پاسخ دادند.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که درمان شناختی رفتاری به طور معنی داری موجب کاهش نگرانی و اضطراب صفت آزمودنیهای مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر در مرحله پس آزمون و پیگیری شده است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می هد که درمان شناختی رفتاری در کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر موثر است.
كلید واژه: درمان شناختی رفتاری، اضطراب فراگیر، نگرانی

توضیحات بیشتر